Skip to main content

132 — Gerents d'empreses de restauració amb menys de deu assalariats

    Short tag proposal

    Gerents empresa restauració < 10 assalariats

    Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
    Code Description
    131 Gerents d'empreses