Skip to main content

510 — Propietaris gerents d'establiments d'hoteleria i similars

    Les persones compreses en aquest grup primari organitzen, dirigeixen i controlen pel seu compte o en associació amb altres els establiments dedicats a proporcionar allotjament, aliments i begudes als clients; duen a terme l'administració, des del punt de vista comptable i financer, i estableixen les normes per al millor desenvolupament de la política de personal.