Skip to main content

1406 — Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars amb menys de deu assalariats

  Els gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars, amb menys de deu assalariats, planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu compte o en representació del propietari.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dirigir la política de l'empresa.
  • Elaborar els pressupostos.
  • Negociar amb els proveïdors, els clients i altres organitzacions.
  • Planificar i controlar la utilització dels recursos i contractar la mà d'obra.
  • Dirigir la feina diària.
  • Presentar informes als propietaris, si n'hi ha.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses d'atencions personals amb menys de deu assalariats
  • Gerent d'empreses de neteja amb menys de deu assalariats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses de neteja (1128)
  • Director de departament d'operacions d'empreses de serveis personals (1128)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Gerents empresa serveis i neteja < 10 assalariats