Skip to main content

Els agents d'enquestes fan entrevistes a les llars, als establiments i altres llocs amb la finalitat d'obtenir la informació requerida per a les enquestes i censos, mitjançant qüestionaris preparats per aquest motiu, per mitjà d'una entrevista personal, per telèfon o per altres mitjans.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Fer entrevistes a les llars, als establiments i altres llocs amb la finalitat d'obtenir la informació requerida per mitjà d'una entrevista personal, per telèfon o per altres mitjans.
  • Ajudar l'enquestat a omplir de forma correcta els qüestionaris.
  • Comprovar hi si manca alguna dada o si hi ha respostes defectuoses per tractar de corregir-les.
  • Codificar les dades obtingudes en els qüestionaris.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agent d'enquestes i censos
  • Agent d'enquestes per telèfon
  • Entrevistador enquestador

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Inspector d'entrevistadors de censos i enquestes (3414)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Agents enquestes

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
39710 Entrevistador o agent d'enquestes i censos 2
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description
4430 Agents d'enquestes