Skip to main content

1139 — Directors d'altres departaments especialitzats no classificats en altres apartats

  Aquest grup primari inclou altres directors de departaments especialitzats no classificats en el subgrup 113 «Directors d'àrees i departaments especialitzats».

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dirigir els temes relatius al seu departament.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de control de qualitat
  • Director de departament d'instal·lacions i manteniment

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors d'altres dpt. especialitzats ncaa

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  21290 Altres directors o caps de departament 6