Skip to main content

5299 — Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat

  Aquest grup primari inclou els treballadors de serveis de protecció i seguretat no classificats en grups primaris anteriors del subgrup 529 «Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat.» Per exemple, cal classificar en aquest grup primari els treballadors que es dediquen a la protecció i vigilància d'àrees privades de caça, pesca i parcs nacionals.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Patrullar en reserves naturals i àrees privades de caça, boscos i zones protegides per evitar el robatori i la matança d'animals de caça.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Guarda de vedat de caça
  • Guarda de vedat de pesca
  • Guarda forestal llevat de prevenció d'incendis

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Guardià de museu (9220)
  • Guàrdia jurat (5250)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres treb. serveis protecció i seguretat

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  58450 Guarda jurat 2