Skip to main content

Les persones compreses en aquest grup primari ajusten, reparen i munten armes lleugeres o esportives i, anàlogament, ajusten, reparen i munten panys.

Descendants
Code Description
83620 Armer
83630 Manyà
83690 Altres armers i manyans
Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
752 Ferrers, fabricants d'eines i similars 7