Skip to main content

601 — Directors i caps d'empreses o explotacions agràries

    Les persones compreses en aquest grup primari dirigeixen empreses o explotacions agrícoles, ramaderes o forestals per compte dels seus propietaris i vigilen i coordinen les feines d'aquestes explotacions.

    Planegen, organitzen, controlen i administren tots els aspectes de l'explotació, i vigilen i coordinen les feines de tot el seu personal.