Skip to main content

140 — Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats

    Short tag proposal

    Gerents altres empreses < 10 assalariats

    Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
    Code Description
    131 Gerents d'empreses