Saltar al contingut principal

Índex de taules: Principals indicadors. Per subbranques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 66.319 69.813 72.650
Despeses de personal per assalariat 38.650 37.725 40.256
Taxa de valor afegit 54,1 50,7 52,2
Taxa de despeses de personal 53,7 49,5 50,8
Taxa bruta d'explotació 4,7 5,1 4,6
Taxa de salarització 92,1 91,5 91,6
Taxa d'inversió 10,4 7,6 10,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 20,5 19,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 26.764 25.844 27.433
Despeses de personal per assalariat 27.664 26.655 28.898
Taxa de valor afegit 35,7 36,5 36,8
Taxa de despeses de personal 76,7 78,8 80,5
Taxa bruta d'explotació 7,9 7,4 6,7
Taxa de salarització 74,2 76,4 76,4
Taxa d'inversió 6,5 6,8 8,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 15,7 15,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 46.680 50.533 50.400
Despeses de personal per assalariat 34.980 33.332 35.948
Taxa de valor afegit 62,4 66,5 59,7
Taxa de despeses de personal 67,1 60,9 67,0
Taxa bruta d'explotació 5,8 7,1 5,6
Taxa de salarització 89,5 92,3 94,0
Taxa d'inversió 5,1 9,6 11,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 18,0 18,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 34.054 38.325 37.807
Despeses de personal per assalariat 28.910 29.799 31.758
Taxa de valor afegit 46,1 51,6 48,6
Taxa de despeses de personal 68,5 59,3 63,4
Taxa bruta d'explotació 4,5 5,3 4,3
Taxa de salarització 80,7 76,3 75,5
Taxa d'inversió 4,2 4,6 5,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 21,0 18,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 52.778 34.191 42.478
Despeses de personal per assalariat 59.799 55.292 49.576
Taxa de valor afegit 70,6 59,0 63,8
Taxa de despeses de personal 39,3 43,3 32,6
Taxa bruta d'explotació 41,1 33,1 42,4
Taxa de salarització 34,7 26,8 27,9
Taxa d'inversió 5,2 7,1 4,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 45,3 45,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 40.304 44.881 49.004
Despeses de personal per assalariat 47.620 59.394 63.180
Taxa de valor afegit 65,5 56,5 59,6
Taxa de despeses de personal 55,5 53,9 50,7
Taxa bruta d'explotació 28,2 26,4 28,7
Taxa de salarització 47,0 40,8 39,3
Taxa d'inversió 4,1 4,0 5,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 43,2 41,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 48.097 53.973 48.382
Despeses de personal per assalariat 39.040 40.811 36.521
Taxa de valor afegit 59,7 61,7 57,9
Taxa de despeses de personal 43,9 38,5 37,5
Taxa bruta d'explotació 35,0 38,2 36,3
Taxa de salarització 54,1 51,0 49,7
Taxa d'inversió 7,2 5,7 6,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,5 62,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 38.656 43.161 42.900
Despeses de personal per assalariat 32.819 35.152 36.881
Taxa de valor afegit 59,8 54,3 53,0
Taxa de despeses de personal 45,8 40,8 47,1
Taxa bruta d'explotació 31,2 29,2 26,7
Taxa de salarització 54,0 50,1 54,8
Taxa d'inversió 2,7 4,8 4,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 52,2 46,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Intermediaris especialitzats venda altres productes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 58.999 54.698 50.536
Despeses de personal per assalariat 52.547 54.079 51.890
Taxa de valor afegit 67,0 60,5 58,1
Taxa de despeses de personal 50,4 50,7 62,2
Taxa bruta d'explotació 31,8 28,4 21,4
Taxa de salarització 56,6 51,3 60,6
Taxa d'inversió 1,0 2,9 2,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 57,1 52,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 56.297 63.676 58.942
Despeses de personal per assalariat 33.540 34.572 37.292
Taxa de valor afegit 46,0 49,8 47,2
Taxa de despeses de personal 51,7 47,1 56,0
Taxa bruta d'explotació 2,8 4,0 3,0
Taxa de salarització 86,8 86,8 88,5
Taxa d'inversió 15,7 11,8 12,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 33,6 33,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 39.796 51.022 43.209
Despeses de personal per assalariat 28.181 31.791 29.893
Taxa de valor afegit 47,8 40,1 45,2
Taxa de despeses de personal 56,7 53,9 59,9
Taxa bruta d'explotació 2,8 2,7 2,4
Taxa de salarització 80,1 86,5 86,5
Taxa d'inversió 11,4 8,8 14,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 34,3 33,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 36.594 46.259 37.846
Despeses de personal per assalariat 24.661 25.902 25.681
Taxa de valor afegit 48,4 50,5 51,4
Taxa de despeses de personal 64,4 55,1 65,1
Taxa bruta d'explotació 4,1 5,0 4,1
Taxa de salarització 95,6 98,4 96,0
Taxa d'inversió 34,9 10,5 21,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 40,9 48,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.965 41.841 46.334
Despeses de personal per assalariat 30.919 29.821 29.028
Taxa de valor afegit 43,0 34,9 37,2
Taxa de despeses de personal 67,1 64,3 56,9
Taxa bruta d'explotació 2,5 2,3 2,8
Taxa de salarització 91,0 90,3 90,9
Taxa d'inversió 8,9 20,8 12,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,5 33,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs begudes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 56.839 58.855 62.746
Despeses de personal per assalariat 36.661 36.877 35.824
Taxa de valor afegit 47,3 40,7 41,3
Taxa de despeses de personal 59,7 55,8 51,7
Taxa bruta d'explotació 5,9 6,1 7,1
Taxa de salarització 92,5 89,1 90,5
Taxa d'inversió 12,2 17,6 14,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 23,0 23,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 68.293 64.336 64.344
Despeses de personal per assalariat 43.023 40.285 39.897
Taxa de valor afegit 43,9 45,8 44,7
Taxa de despeses de personal 58,8 58,5 58,0
Taxa bruta d'explotació 3,6 4,3 4,5
Taxa de salarització 93,3 93,5 93,6
Taxa d'inversió 6,7 9,1 6,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 43,3 45,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 51.859 48.712 55.392
Despeses de personal per assalariat 37.390 36.691 38.074
Taxa de valor afegit 42,8 39,3 42,9
Taxa de despeses de personal 64,2 68,9 64,6
Taxa bruta d'explotació 4,7 3,6 4,3
Taxa de salarització 89,1 91,5 94,0
Taxa d'inversió 12,7 7,3 10,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,8 34,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 39.154 38.070 35.744
Despeses de personal per assalariat 32.711 29.534 28.662
Taxa de valor afegit 54,2 54,0 55,2
Taxa de despeses de personal 76,0 70,8 74,6
Taxa bruta d'explotació 2,8 3,1 2,9
Taxa de salarització 90,9 91,2 93,0
Taxa d'inversió 8,1 7,5 14,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 30,3 34,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs tèxtils Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 40.736 48.574 43.744
Despeses de personal per assalariat 31.231 34.691 35.607
Taxa de valor afegit 47,0 50,9 43,3
Taxa de despeses de personal 69,9 63,5 73,9
Taxa bruta d'explotació 4,4 5,6 3,1
Taxa de salarització 91,2 88,9 90,7
Taxa d'inversió 6,8 6,9 7,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 48,5 48,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs peces de vestir i calçat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.483 35.057 46.933
Despeses de personal per assalariat 32.803 32.173 33.840
Taxa de valor afegit 33,6 28,7 34,0
Taxa de despeses de personal 63,2 84,5 66,5
Taxa bruta d'explotació 6,0 2,1 4,7
Taxa de salarització 91,5 92,1 92,3
Taxa d'inversió 15,4 35,9 12,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 65,2 63,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 54.957 50.893 42.209
Despeses de personal per assalariat 45.178 40.833 41.647
Taxa de valor afegit 44,1 40,2 31,7
Taxa de despeses de personal 72,4 67,2 89,6
Taxa bruta d'explotació 3,2 3,2 0,8
Taxa de salarització 88,1 83,7 90,8
Taxa d'inversió 6,5 6,6 13,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 41,2 40,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 45.952 48.373 60.415
Despeses de personal per assalariat 40.514 41.205 49.409
Taxa de valor afegit 53,1 64,0 51,5
Taxa de despeses de personal 71,1 64,4 66,1
Taxa bruta d'explotació 5,0 7,8 5,9
Taxa de salarització 80,7 75,6 80,8
Taxa d'inversió 10,1 9,4 7,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 42,0 43,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs perfumeria i cosmètica Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 54.421 61.149 61.069
Despeses de personal per assalariat 39.255 35.879 41.922
Taxa de valor afegit 41,2 44,9 43,6
Taxa de despeses de personal 62,6 54,2 65,2
Taxa bruta d'explotació 6,4 8,2 6,6
Taxa de salarització 86,7 92,4 95,0
Taxa d'inversió 8,7 10,3 5,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 65,9 66,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs productes farmacèutics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 92.957 92.164 93.385
Despeses de personal per assalariat 63.439 62.973 64.740
Taxa de valor afegit 53,6 54,1 52,7
Taxa de despeses de personal 67,0 66,9 67,4
Taxa bruta d'explotació 6,2 6,0 6,0
Taxa de salarització 98,1 97,9 97,2
Taxa d'inversió 7,5 10,4 9,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 47,7 50,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 45.384 47.088 46.631
Despeses de personal per assalariat 36.101 35.924 34.691
Taxa de valor afegit 50,6 47,8 47,3
Taxa de despeses de personal 69,1 66,5 66,9
Taxa bruta d'explotació 5,4 5,1 5,4
Taxa de salarització 86,9 87,1 90,0
Taxa d'inversió 12,1 10,3 11,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 48,3 47,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 55.443 49.857 51.710
Despeses de personal per assalariat 43.964 52.220 53.352
Taxa de valor afegit 63,8 60,5 60,9
Taxa de despeses de personal 77,2 102,3 100,1
Taxa bruta d'explotació 2,4 -0,2 ~
Taxa de salarització 97,4 97,6 97,0
Taxa d'inversió 5,3 4,5 4,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 32,2 33,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 49.686 53.477 57.396
Despeses de personal per assalariat 44.651 43.837 45.747
Taxa de valor afegit 62,1 62,6 61,8
Taxa de despeses de personal 87,5 81,0 78,6
Taxa bruta d'explotació 2,0 3,3 3,7
Taxa de salarització 97,4 98,8 98,6
Taxa d'inversió 5,6 5,3 6,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,7 33,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.496 58.864 51.736
Despeses de personal per assalariat 36.734 39.133 36.310
Taxa de valor afegit 66,8 66,6 60,7
Taxa de despeses de personal 72,6 63,1 68,6
Taxa bruta d'explotació 5,1 7,5 5,6
Taxa de salarització 93,9 95,0 97,8
Taxa d'inversió 14,9 6,4 24,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 19,9 18,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs màquines eina Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 57.242 62.551 68.360
Despeses de personal per assalariat 46.516 48.270 51.267
Taxa de valor afegit 62,3 59,6 58,6
Taxa de despeses de personal 73,3 71,0 69,8
Taxa bruta d'explotació 5,1 5,4 5,6
Taxa de salarització 90,2 92,0 93,1
Taxa d'inversió 3,4 9,0 10,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 27,7 25,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 60.886 61.275 63.109
Despeses de personal per assalariat 40.986 46.047 45.511
Taxa de valor afegit 60,8 59,8 60,9
Taxa de despeses de personal 63,7 68,7 66,7
Taxa bruta d'explotació 8,3 6,5 6,8
Taxa de salarització 94,6 91,4 92,4
Taxa d'inversió 14,7 15,1 14,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 24,7 24,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 38.007 45.563 43.035
Despeses de personal per assalariat 37.818 36.868 38.538
Taxa de valor afegit 63,2 62,7 62,2
Taxa de despeses de personal 94,5 75,7 86,1
Taxa bruta d'explotació 1,3 6,0 3,5
Taxa de salarització 94,9 93,5 96,1
Taxa d'inversió 8,3 8,5 12,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 37,6 38,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 60.710 65.512 65.676
Despeses de personal per assalariat 43.194 46.203 45.987
Taxa de valor afegit 62,4 61,2 64,0
Taxa de despeses de personal 66,2 65,9 66,4
Taxa bruta d'explotació 7,0 6,8 7,0
Taxa de salarització 93,0 93,5 94,8
Taxa d'inversió 7,3 6,0 7,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 29,3 29,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 151.648 168.087 190.179
Despeses de personal per assalariat 52.111 50.283 46.135
Taxa de valor afegit 33,4 38,9 42,6
Taxa de despeses de personal 31,9 28,7 22,7
Taxa bruta d'explotació 1,8 2,3 2,7
Taxa de salarització 92,8 95,9 93,7
Taxa d'inversió 14,2 13,1 17,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 37,3 42,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 45.847 60.660 64.604
Despeses de personal per assalariat 39.549 40.830 39.864
Taxa de valor afegit 53,5 59,9 62,9
Taxa de despeses de personal 81,7 65,7 60,7
Taxa bruta d'explotació 1,7 4,4 4,8
Taxa de salarització 94,7 97,6 98,4
Taxa d'inversió 9,8 18,4 10,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 25,3 24,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs fusta i materials construcció Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.587 46.554 38.739
Despeses de personal per assalariat 33.113 32.787 32.117
Taxa de valor afegit 58,8 59,7 55,8
Taxa de despeses de personal 71,9 62,3 74,7
Taxa bruta d'explotació 5,2 6,3 4,3
Taxa de salarització 90,3 88,5 90,1
Taxa d'inversió 11,6 17,8 17,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 26,9 26,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.162 44.362 43.210
Despeses de personal per assalariat 36.796 39.477 38.813
Taxa de valor afegit 58,6 59,6 61,0
Taxa de despeses de personal 82,7 84,3 85,8
Taxa bruta d'explotació 3,2 2,8 2,7
Taxa de salarització 92,5 94,8 95,5
Taxa d'inversió 10,6 9,4 6,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 25,3 24,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs productes químics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 98.520 102.049 92.045
Despeses de personal per assalariat 57.454 55.077 54.150
Taxa de valor afegit 57,2 56,3 56,5
Taxa de despeses de personal 55,2 52,0 55,3
Taxa bruta d'explotació 5,9 6,3 6,0
Taxa de salarització 94,7 96,3 93,9
Taxa d'inversió 6,7 11,9 9,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 38,4 41,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs altres productes semielaborats Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 59.778 72.390 72.235
Despeses de personal per assalariat 37.594 45.772 41.995
Taxa de valor afegit 55,7 50,3 52,2
Taxa de despeses de personal 58,9 59,2 56,3
Taxa bruta d'explotació 4,9 4,9 6,2
Taxa de salarització 93,7 93,7 96,9
Taxa d'inversió 4,0 9,2 9,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 34,1 38,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs ferralla i productes rebuig Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 40.056 37.166 43.381
Despeses de personal per assalariat 29.739 29.231 29.730
Taxa de valor afegit 50,1 48,9 49,1
Taxa de despeses de personal 66,0 68,3 59,0
Taxa bruta d'explotació 3,7 3,6 4,8
Taxa de salarització 88,9 86,9 86,0
Taxa d'inversió 24,8 13,5 22,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 21,2 15,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 28.373 18.792 29.225
Despeses de personal per assalariat 23.346 26.804 28.906
Taxa de valor afegit 54,6 40,9 44,7
Taxa de despeses de personal 52,4 88,1 63,0
Taxa bruta d'explotació 11,0 1,3 4,9
Taxa de salarització 63,7 61,8 63,7
Taxa d'inversió 5,1 10,7 10,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 48,2 40,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 32.164 30.669 30.163
Despeses de personal per assalariat 23.697 22.749 23.229
Taxa de valor afegit 64,1 63,6 61,9
Taxa de despeses de personal 67,3 68,8 71,5
Taxa bruta d'explotació 5,6 5,2 4,6
Taxa de salarització 91,4 92,7 92,9
Taxa d'inversió 11,9 9,0 13,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 66,4 65,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 36.745 34.971 36.888
Despeses de personal per assalariat 27.766 26.303 26.293
Taxa de valor afegit 59,0 60,6 60,2
Taxa de despeses de personal 67,3 67,2 62,2
Taxa bruta d'explotació 7,1 7,1 8,3
Taxa de salarització 89,1 89,3 87,3
Taxa d'inversió 8,7 6,1 14,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 65,2 63,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.082 17.462 17.762
Despeses de personal per assalariat 18.308 15.894 17.028
Taxa de valor afegit 70,7 69,3 68,4
Taxa de despeses de personal 64,0 56,8 66,0
Taxa bruta d'explotació 8,1 8,6 6,9
Taxa de salarització 66,7 62,4 68,9
Taxa d'inversió 4,6 7,1 3,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,9 51,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall carn i productes carnis Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.918 16.313 18.302
Despeses de personal per assalariat 17.781 15.663 18.355
Taxa de valor afegit 73,7 71,6 71,6
Taxa de despeses de personal 61,5 69,8 73,7
Taxa bruta d'explotació 11,1 8,3 6,7
Taxa de salarització 68,9 72,7 73,5
Taxa d'inversió 4,2 4,0 3,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 71,4 69,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall peix i marisc Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 17.749 15.881 16.711
Despeses de personal per assalariat 16.420 14.318 15.591
Taxa de valor afegit 71,5 74,4 69,0
Taxa de despeses de personal 55,7 51,3 54,2
Taxa bruta d'explotació 8,5 9,3 7,9
Taxa de salarització 60,3 56,9 58,1
Taxa d'inversió 1,7 12,1 4,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 69,8 83,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 17.890 16.092 17.013
Despeses de personal per assalariat 18.151 17.337 17.148
Taxa de valor afegit 60,3 59,1 62,5
Taxa de despeses de personal 73,0 78,4 79,9
Taxa bruta d'explotació 10,8 8,2 7,3
Taxa de salarització 71,9 72,8 79,3
Taxa d'inversió 4,0 5,7 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 73,7 73,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall begudes i productes de tabac Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 33.075 23.767 36.863
Despeses de personal per assalariat 18.430 16.630 18.780
Taxa de valor afegit 79,1 69,9 77,0
Taxa de despeses de personal 33,8 45,5 36,5
Taxa bruta d'explotació 5,2 4,3 6,0
Taxa de salarització 60,7 65,0 71,6
Taxa d'inversió 3,9 10,7 12,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 68,6 67,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 15.655 13.351 15.599
Despeses de personal per assalariat 16.298 16.073 17.563
Taxa de valor afegit 61,7 54,6 48,8
Taxa de despeses de personal 68,7 72,1 73,0
Taxa bruta d'explotació 6,9 5,0 4,3
Taxa de salarització 66,0 59,9 64,9
Taxa d'inversió 7,5 11,9 26,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,1 50,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 37.829 36.872 36.506
Despeses de personal per assalariat 27.227 25.574 24.536
Taxa de valor afegit 61,1 58,8 58,3
Taxa de despeses de personal 69,6 68,1 65,3
Taxa bruta d'explotació 3,1 3,2 3,6
Taxa de salarització 96,6 98,2 97,2
Taxa d'inversió 7,8 8,3 7,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 48,3 48,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 25.753 25.683 26.495
Despeses de personal per assalariat 23.805 22.213 22.668
Taxa de valor afegit 61,2 61,3 62,0
Taxa de despeses de personal 70,8 67,3 67,8
Taxa bruta d'explotació 7,2 7,5 7,9
Taxa de salarització 76,6 77,8 79,2
Taxa d'inversió 5,7 8,2 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,9 59,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 20.770 22.714 23.669
Despeses de personal per assalariat 21.514 24.389 25.103
Taxa de valor afegit 57,7 55,5 54,9
Taxa de despeses de personal 86,1 85,5 81,9
Taxa bruta d'explotació 2,2 2,2 2,6
Taxa de salarització 83,1 79,6 77,2
Taxa d'inversió 6,1 7,1 7,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 38,4 41,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall tèxtils Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 17.452 17.170 14.230
Despeses de personal per assalariat 20.719 18.924 19.014
Taxa de valor afegit 62,6 63,4 49,3
Taxa de despeses de personal 60,1 63,8 84,3
Taxa bruta d'explotació 12,1 10,5 3,7
Taxa de salarització 50,6 57,9 63,1
Taxa d'inversió 3,5 9,7 14,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 74,2 72,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 23.714 25.827 26.086
Despeses de personal per assalariat 24.065 25.271 25.331
Taxa de valor afegit 59,9 61,8 61,4
Taxa de despeses de personal 72,5 75,7 77,3
Taxa bruta d'explotació 6,0 5,6 5,2
Taxa de salarització 71,4 77,4 79,6
Taxa d'inversió 7,0 5,4 5,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 37,1 40,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 25.510 24.400 26.282
Despeses de personal per assalariat 21.626 20.692 21.214
Taxa de valor afegit 56,4 54,9 54,0
Taxa de despeses de personal 66,8 61,4 62,6
Taxa bruta d'explotació 7,6 8,3 8,4
Taxa de salarització 78,8 72,5 77,5
Taxa d'inversió 6,8 7,0 5,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 58,9 56,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 21.269 19.795 19.180
Despeses de personal per assalariat 20.588 19.650 21.501
Taxa de valor afegit 66,7 66,5 61,1
Taxa de despeses de personal 56,4 62,2 70,7
Taxa bruta d'explotació 9,4 8,5 6,5
Taxa de salarització 58,3 62,6 63,1
Taxa d'inversió 4,0 4,9 9,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,3 66,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall peces de vestir Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 30.050 23.807 24.060
Despeses de personal per assalariat 22.400 19.783 21.460
Taxa de valor afegit 54,1 53,2 51,3
Taxa de despeses de personal 58,4 66,0 69,5
Taxa bruta d'explotació 9,9 8,2 7,0
Taxa de salarització 78,3 79,4 77,9
Taxa d'inversió 14,1 16,7 22,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 81,2 82,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 21.945 22.392 23.474
Despeses de personal per assalariat 19.176 19.923 20.976
Taxa de valor afegit 54,9 49,7 50,8
Taxa de despeses de personal 71,5 75,9 75,6
Taxa bruta d'explotació 7,1 5,4 5,7
Taxa de salarització 81,9 85,3 84,6
Taxa d'inversió 6,1 20,3 16,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 85,9 84,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall productes farmacèutics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 43.183 40.264 41.595
Despeses de personal per assalariat 29.324 24.245 24.068
Taxa de valor afegit 78,9 79,6 80,0
Taxa de despeses de personal 52,1 47,6 47,3
Taxa bruta d'explotació 11,5 13,9 12,9
Taxa de salarització 76,7 79,0 81,7
Taxa d'inversió 1,8 2,9 4,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 79,2 83,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall articles mèdics i de segona mà Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 23.437 22.686 22.225
Despeses de personal per assalariat 26.732 27.218 27.551
Taxa de valor afegit 55,6 61,7 55,7
Taxa de despeses de personal 76,8 79,8 94,2
Taxa bruta d'explotació 6,1 5,8 1,6
Taxa de salarització 67,3 66,5 76,0
Taxa d'inversió 6,9 7,1 11,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 59,0 60,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall productes cosmètics i higiènics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 24.893 20.779 21.820
Despeses de personal per assalariat 22.073 18.808 19.502
Taxa de valor afegit 59,4 55,9 54,4
Taxa de despeses de personal 79,3 75,7 77,0
Taxa bruta d'explotació 4,7 5,2 4,8
Taxa de salarització 89,4 83,6 86,2
Taxa d'inversió 4,2 7,0 17,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 90,4 81,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 9.859 9.321 8.890
Despeses de personal per assalariat 10.488 12.039 12.109
Taxa de valor afegit 71,2 61,1 60,9
Taxa de despeses de personal 21,2 25,8 38,7
Taxa bruta d'explotació 25,8 18,2 14,2
Taxa de salarització 19,9 20,0 28,4
Taxa d'inversió 0,5 2,7 2,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,8 50,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall per correspondència i per Internet Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 33.970 35.877 36.958
Despeses de personal per assalariat 32.295 36.251 32.137
Taxa de valor afegit 40,7 41,3 39,7
Taxa de despeses de personal 76,4 81,8 66,0
Taxa bruta d'explotació 3,1 2,6 4,9
Taxa de salarització 80,4 81,0 75,9
Taxa d'inversió 7,1 13,5 21,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 58,1 55,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall altres tipus fora d'establiments Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 38.225 35.655 37.666
Despeses de personal per assalariat 28.648 28.894 29.153
Taxa de valor afegit 56,9 55,8 51,2
Taxa de despeses de personal 62,8 65,7 64,2
Taxa bruta d'explotació 9,3 9,1 8,2
Taxa de salarització 83,8 81,1 82,9
Taxa d'inversió 18,7 18,5 20,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 36,4 41,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.182 43.708 40.280
Despeses de personal per assalariat 39.752 38.572 38.770
Taxa de valor afegit 89,5 89,0 91,0
Taxa de despeses de personal 65,1 61,5 64,9
Taxa bruta d'explotació 30,6 32,7 29,9
Taxa de salarització 67,5 69,6 67,5
Taxa d'inversió 20,6 17,7 18,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 16,6 17,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport mercaderies per carretera i per canonada Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 43.468 40.556 42.889
Despeses de personal per assalariat 32.643 31.281 31.653
Taxa de valor afegit 54,8 50,0 53,4
Taxa de despeses de personal 48,0 50,3 50,0
Taxa bruta d'explotació 20,0 17,1 18,8
Taxa de salarització 63,9 65,2 67,7
Taxa d'inversió 16,7 13,1 11,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 12,4 14,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport marítim i per vies navegació interiors Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 77.830 85.021 99.122
Despeses de personal per assalariat 30.734 31.105 37.215
Taxa de valor afegit 41,7 43,0 47,7
Taxa de despeses de personal 36,8 29,9 31,9
Taxa bruta d'explotació 23,7 22,5 25,7
Taxa de salarització 93,2 81,7 84,9
Taxa d'inversió 2,3 3,2 9,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 31,4 28,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 87.573 86.995 109.370
Despeses de personal per assalariat 57.762 61.113 66.845
Taxa de valor afegit 18,3 17,4 22,1
Taxa de despeses de personal 65,6 70,0 60,8
Taxa bruta d'explotació 6,4 5,3 8,8
Taxa de salarització 99,4 99,7 99,5
Taxa d'inversió 47,1 2,6 2,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 44,2 44,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Dipòsit i emmagatzematge Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 69.251 66.323 71.453
Despeses de personal per assalariat 36.135 37.533 35.643
Taxa de valor afegit 52,3 52,1 56,9
Taxa de despeses de personal 51,3 55,4 48,8
Taxa bruta d'explotació 20,6 18,9 23,3
Taxa de salarització 98,4 97,9 97,8
Taxa d'inversió 15,4 26,7 21,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 28,3 29,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats afins al transport Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 78.875 79.041 78.443
Despeses de personal per assalariat 43.553 42.015 41.828
Taxa de valor afegit 65,9 62,2 61,3
Taxa de despeses de personal 53,3 51,5 51,4
Taxa bruta d'explotació 15,9 16,8 17,7
Taxa de salarització 96,5 97,0 96,4
Taxa d'inversió 17,8 14,2 18,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 31,6 32,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats postals i de correus Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 24.145 25.245 23.447
Despeses de personal per assalariat 25.954 24.855 26.043
Taxa de valor afegit 67,8 68,4 65,3
Taxa de despeses de personal 101,9 91,7 100,6
Taxa bruta d'explotació -0,9 3,3 ~
Taxa de salarització 94,8 93,1 90,6
Taxa d'inversió 4,8 5,5 6,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 46,0 45,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Hotels i allotjaments similars Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 44.928 44.677 46.718
Despeses de personal per assalariat 27.949 26.543 27.091
Taxa de valor afegit 49,4 50,2 49,4
Taxa de despeses de personal 60,9 58,0 56,7
Taxa bruta d'explotació 19,0 20,3 21,0
Taxa de salarització 97,8 97,7 97,7
Taxa d'inversió 11,0 16,5 20,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 53,2 54,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Allotjaments turístics i altres de curta durada Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 25.587 29.155 30.263
Despeses de personal per assalariat 21.640 23.098 24.058
Taxa de valor afegit 44,7 43,3 42,0
Taxa de despeses de personal 61,6 58,6 60,0
Taxa bruta d'explotació 16,1 16,7 16,0
Taxa de salarització 72,9 74,0 75,5
Taxa d'inversió 23,9 19,2 18,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 57,1 56,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Càmpings i altres tipus allotjaments Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.200 45.480 44.211
Despeses de personal per assalariat 25.806 24.251 24.226
Taxa de valor afegit 54,0 53,8 53,4
Taxa de despeses de personal 52,3 51,3 51,7
Taxa bruta d'explotació 25,6 25,5 25,2
Taxa de salarització 95,6 96,2 94,4
Taxa d'inversió 16,4 24,7 25,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 45,8 47,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Restaurants i establiments de menjars Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 22.169 20.244 21.435
Despeses de personal per assalariat 21.010 19.349 19.956
Taxa de valor afegit 40,9 40,8 40,9
Taxa de despeses de personal 81,0 83,8 82,8
Taxa bruta d'explotació 7,7 6,6 7,1
Taxa de salarització 85,5 87,6 89,0
Taxa d'inversió 7,8 10,7 11,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 42,4 41,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Provisió de menjars preparats Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.481 18.451 18.356
Despeses de personal per assalariat 18.417 16.820 17.045
Taxa de valor afegit 48,0 47,6 48,6
Taxa de despeses de personal 86,3 84,5 87,2
Taxa bruta d'explotació 6,5 7,3 6,2
Taxa de salarització 91,3 92,7 93,9
Taxa d'inversió 4,5 3,8 4,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 71,9 71,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Establiments de begudes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 15.765 13.746 15.772
Despeses de personal per assalariat 17.191 14.884 16.519
Taxa de valor afegit 36,4 34,6 37,3
Taxa de despeses de personal 67,5 64,0 70,3
Taxa bruta d'explotació 11,8 12,6 11,3
Taxa de salarització 61,9 59,1 67,1
Taxa d'inversió 4,3 5,9 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,1 46,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 54.314 54.786 57.234
Despeses de personal per assalariat 42.901 43.548 45.956
Taxa de valor afegit 40,3 45,8 48,0
Taxa de despeses de personal 72,9 70,9 71,9
Taxa bruta d'explotació 9,0 10,5 10,1
Taxa de salarització 92,3 89,2 89,5
Taxa d'inversió 9,1 11,3 13,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 52,7 55,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Edició programes informàtics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 77.619 60.916 63.598
Despeses de personal per assalariat 60.139 59.316 56.707
Taxa de valor afegit 69,5 63,6 64,1
Taxa de despeses de personal 70,7 84,3 77,6
Taxa bruta d'explotació 17,3 8,5 12,7
Taxa de salarització 91,3 86,6 87,0
Taxa d'inversió 14,6 7,3 8,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 32,6 31,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Cinema i vídeo; enregistrament de so Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 62.853 61.851 63.633
Despeses de personal per assalariat 41.673 36.511 39.619
Taxa de valor afegit 57,5 63,0 63,6
Taxa de despeses de personal 56,6 51,8 50,8
Taxa bruta d'explotació 10,4 14,0 15,2
Taxa de salarització 85,4 87,7 81,6
Taxa d'inversió 20,4 17,0 28,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 44,0 48,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Ràdio i televisió Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 44.141 46.844 44.893
Despeses de personal per assalariat 57.140 55.427 54.811
Taxa de valor afegit 144,1 134,8 135,9
Taxa de despeses de personal 124,9 115,5 118,9
Taxa bruta d'explotació -29,9 -17,4 -22,3
Taxa de salarització 96,5 97,6 97,4
Taxa d'inversió 7,8 5,0 10,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 42,1 42,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Telecomunicacions per cable Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 277.011 269.392 334.930
Despeses de personal per assalariat 163.531 96.824 77.958
Taxa de valor afegit 63,5 68,7 68,8
Taxa de despeses de personal 58,1 35,3 22,8
Taxa bruta d'explotació 22,1 31,8 37,6
Taxa de salarització 98,5 98,1 98,0
Taxa d'inversió 22,8 25,4 15,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 29,3 28,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 122.941 153.764 135.647
Despeses de personal per assalariat 45.695 49.647 47.015
Taxa de valor afegit 47,0 40,3 52,3
Taxa de despeses de personal 32,9 28,6 29,6
Taxa bruta d'explotació 22,4 23,4 23,1
Taxa de salarització 88,6 88,7 85,4
Taxa d'inversió 17,6 24,4 22,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,3 32,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Serveis de tecnologies de la informació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 53.127 53.093 54.077
Despeses de personal per assalariat 45.298 46.458 47.090
Taxa de valor afegit 57,0 56,7 58,6
Taxa de despeses de personal 76,4 77,4 76,4
Taxa bruta d'explotació 11,4 11,0 11,8
Taxa de salarització 89,6 88,4 87,8
Taxa d'inversió 17,9 19,0 17,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 28,7 28,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Serveis d'informació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.402 49.935 49.621
Despeses de personal per assalariat 38.106 39.139 42.545
Taxa de valor afegit 60,0 63,6 61,8
Taxa de despeses de personal 78,4 68,9 75,3
Taxa bruta d'explotació 12,1 18,2 14,1
Taxa de salarització 85,2 87,9 87,8
Taxa d'inversió 15,8 6,9 5,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 43,9 42,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 91.749 69.585 56.976
Despeses de personal per assalariat 33.839 35.846 33.664
Taxa de valor afegit 65,0 62,1 54,9
Taxa de despeses de personal 20,6 21,6 28,3
Taxa bruta d'explotació 50,2 47,4 34,1
Taxa de salarització 55,9 41,9 47,9
Taxa d'inversió 36,0 70,2 102,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 52,9 50,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats immobiliàries per compte d'altri Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 38.693 36.275 35.057
Despeses de personal per assalariat 30.197 26.481 31.260
Taxa de valor afegit 59,0 56,7 54,7
Taxa de despeses de personal 51,9 52,9 61,9
Taxa bruta d'explotació 25,8 24,8 19,1
Taxa de salarització 66,5 72,5 69,4
Taxa d'inversió 14,4 22,0 12,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 64,7 63,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats jurídiques Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.387 48.090 44.410
Despeses de personal per assalariat 36.642 32.928 34.831
Taxa de valor afegit 67,0 65,8 62,6
Taxa de despeses de personal 41,8 37,8 41,3
Taxa bruta d'explotació 36,8 39,3 35,1
Taxa de salarització 54,0 55,3 52,6
Taxa d'inversió 2,1 3,7 3,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 74,9 75,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 38.811 42.404 39.016
Despeses de personal per assalariat 36.660 38.942 35.355
Taxa de valor afegit 61,5 64,6 61,8
Taxa de despeses de personal 77,2 71,3 71,2
Taxa bruta d'explotació 13,4 18,6 17,0
Taxa de salarització 81,7 77,6 78,6
Taxa d'inversió 5,2 4,3 4,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 68,4 65,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 75.694 56.411 57.698
Despeses de personal per assalariat 64.750 62.610 60.107
Taxa de valor afegit 57,2 50,9 52,7
Taxa de despeses de personal 75,6 98,4 91,1
Taxa bruta d'explotació 13,5 0,8 4,5
Taxa de salarització 88,4 88,6 87,5
Taxa d'inversió 8,6 14,8 17,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 51,6 51,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 40.570 45.668 39.065
Despeses de personal per assalariat 38.154 39.560 37.580
Taxa de valor afegit 71,7 68,5 59,3
Taxa de despeses de personal 57,0 53,2 60,7
Taxa bruta d'explotació 24,7 26,2 18,3
Taxa de salarització 60,6 61,5 63,1
Taxa d'inversió 12,5 6,7 12,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,1 33,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Anàlisis i assajos tècnics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 45.369 41.289 40.534
Despeses de personal per assalariat 37.655 37.708 37.599
Taxa de valor afegit 72,4 61,4 61,3
Taxa de despeses de personal 73,3 81,1 78,0
Taxa bruta d'explotació 17,9 10,4 12,0
Taxa de salarització 88,3 88,8 84,0
Taxa d'inversió 4,4 4,5 5,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 39,1 37,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Recerca i desenvolupament Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 49.156 43.740 44.067
Despeses de personal per assalariat 41.323 39.212 39.326
Taxa de valor afegit 85,9 134,7 120,5
Taxa de despeses de personal 78,1 82,6 81,0
Taxa bruta d'explotació 20,0 24,0 23,2
Taxa de salarització 92,9 92,1 90,8
Taxa d'inversió 26,0 20,4 21,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 53,4 54,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Publicitat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 42.210 41.312 45.689
Despeses de personal per assalariat 38.237 36.114 38.702
Taxa de valor afegit 53,3 51,2 57,1
Taxa de despeses de personal 72,9 63,8 63,3
Taxa bruta d'explotació 6,9 9,4 10,3
Taxa de salarització 80,4 73,0 74,7
Taxa d'inversió 143,7 6,2 4,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 54,3 53,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 40.329 35.049 31.524
Despeses de personal per assalariat 35.623 27.607 27.351
Taxa de valor afegit 57,0 59,8 56,3
Taxa de despeses de personal 78,2 70,8 79,2
Taxa bruta d'explotació 10,1 15,1 10,5
Taxa de salarització 88,6 89,9 91,3
Taxa d'inversió 3,4 8,5 1,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 59,3 58,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats de disseny especialitzat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 55.498 67.367 80.646
Despeses de personal per assalariat 32.856 37.571 43.399
Taxa de valor afegit 62,7 69,4 77,5
Taxa de despeses de personal 29,5 32,5 33,6
Taxa bruta d'explotació 38,9 45,7 49,9
Taxa de salarització 49,8 58,2 62,4
Taxa d'inversió 13,6 19,9 15,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,6 64,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats de fotografia Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 17.239 15.719 17.818
Despeses de personal per assalariat 24.543 20.610 25.038
Taxa de valor afegit 53,2 52,0 52,0
Taxa de despeses de personal 47,5 46,6 58,9
Taxa bruta d'explotació 25,1 24,1 18,6
Taxa de salarització 33,4 35,6 41,9
Taxa d'inversió 6,7 6,6 10,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 59,1 56,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats de traducció i d'interpretació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 27.264 26.657 26.209
Despeses de personal per assalariat 32.947 30.217 30.441
Taxa de valor afegit 77,2 76,1 74,9
Taxa de despeses de personal 45,4 47,2 55,1
Taxa bruta d'explotació 35,0 32,1 26,9
Taxa de salarització 37,6 41,7 47,5
Taxa d'inversió 2,1 4,1 4,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 66,8 67,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Altres activitats professionals i tècniques ncaa Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 34.693 33.486 33.288
Despeses de personal per assalariat 32.563 35.874 35.887
Taxa de valor afegit 70,7 66,2 70,7
Taxa de despeses de personal 62,6 60,9 55,3
Taxa bruta d'explotació 22,6 23,6 26,6
Taxa de salarització 66,7 56,8 51,3
Taxa d'inversió 8,0 3,8 8,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 58,4 56,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats veterinàries Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 20.734 18.641 21.520
Despeses de personal per assalariat 19.534 18.816 20.182
Taxa de valor afegit 65,1 62,1 62,8
Taxa de despeses de personal 62,5 67,0 68,9
Taxa bruta d'explotació 16,0 14,7 14,5
Taxa de salarització 66,4 66,4 73,5
Taxa d'inversió 15,2 13,5 10,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 81,7 83,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Lloguer vehicles de motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 226.603 223.654 224.504
Despeses de personal per assalariat 35.593 36.482 36.210
Taxa de valor afegit 61,7 52,6 50,6
Taxa de despeses de personal 13,8 13,7 13,7
Taxa bruta d'explotació 47,8 43,5 43,8
Taxa de salarització 87,8 83,9 84,6
Taxa d'inversió 112,0 126,0 47,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 41,9 40,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 28.163 41.493 46.133
Despeses de personal per assalariat 22.439 26.580 28.488
Taxa de valor afegit 55,1 52,3 58,4
Taxa de despeses de personal 47,2 42,7 44,0
Taxa bruta d'explotació 22,1 27,4 29,7
Taxa de salarització 59,3 66,6 71,3
Taxa d'inversió 21,6 14,2 10,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 36,2 39,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 62.310 60.724 67.212
Despeses de personal per assalariat 35.873 37.515 37.487
Taxa de valor afegit 41,7 52,0 44,7
Taxa de despeses de personal 47,5 46,9 44,9
Taxa bruta d'explotació 21,3 20,6 21,4
Taxa de salarització 82,5 75,9 80,4
Taxa d'inversió 43,0 47,4 53,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 27,9 25,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats relacionades amb l'ocupació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 21.726 24.722 25.857
Despeses de personal per assalariat 21.066 23.760 24.356
Taxa de valor afegit 91,2 91,6 92,1
Taxa de despeses de personal 95,7 94,7 93,1
Taxa bruta d'explotació 3,9 4,8 6,3
Taxa de salarització 98,7 98,5 98,8
Taxa d'inversió 0,4 0,5 1,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 41,5 40,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Agències de viatges i operadors turístics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 39.727 43.659 45.632
Despeses de personal per assalariat 32.717 33.371 34.267
Taxa de valor afegit 49,7 53,4 54,6
Taxa de despeses de personal 71,9 67,1 62,6
Taxa bruta d'explotació 4,0 4,9 5,5
Taxa de salarització 87,3 87,8 83,3
Taxa d'inversió 7,3 5,2 4,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 71,0 68,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats de seguretat i investigació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 29.325 27.286 24.890
Despeses de personal per assalariat 24.035 24.148 24.890
Taxa de valor afegit 80,0 79,3 79,7
Taxa de despeses de personal 80,7 87,1 98,6
Taxa bruta d'explotació 15,0 10,1 1,0
Taxa de salarització 98,5 98,4 98,6
Taxa d'inversió 2,0 1,5 2,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 17,9 17,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Serveis integrals a edificis i instal·lacions Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 16.930 16.345 17.334
Despeses de personal per assalariat 15.845 16.266 16.554
Taxa de valor afegit 81,3 79,8 67,8
Taxa de despeses de personal 93,2 99,3 95,3
Taxa bruta d'explotació 5,3 0,5 2,8
Taxa de salarització 99,6 99,8 99,8
Taxa d'inversió 1,7 0,9 1,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 36,5 38,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats de neteja Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 21.316 19.678 19.064
Despeses de personal per assalariat 16.935 16.011 16.233
Taxa de valor afegit 84,9 82,6 82,9
Taxa de despeses de personal 77,3 78,4 82,9
Taxa bruta d'explotació 18,2 16,9 13,5
Taxa de salarització 97,3 96,3 97,3
Taxa d'inversió 0,8 2,0 1,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 76,2 75,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats de jardineria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 24.566 24.853 22.933
Despeses de personal per assalariat 25.263 25.919 24.923
Taxa de valor afegit 76,1 79,9 71,7
Taxa de despeses de personal 79,9 79,5 82,5
Taxa bruta d'explotació 13,9 15,5 11,6
Taxa de salarització 77,7 76,2 75,9
Taxa d'inversió 4,2 6,0 4,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 18,7 22,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats administratives i auxiliars oficina Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 34.432 35.308 37.260
Despeses de personal per assalariat 29.564 31.543 34.343
Taxa de valor afegit 55,7 52,7 58,0
Taxa de despeses de personal 69,1 69,0 73,6
Taxa bruta d'explotació 16,1 15,0 14,2
Taxa de salarització 80,5 77,2 79,8
Taxa d'inversió 9,7 9,8 10,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 60,9 61,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats de centres d'atenció telefònica Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 29.858 27.671 28.357
Despeses de personal per assalariat 27.401 23.690 23.977
Taxa de valor afegit 74,1 77,0 78,9
Taxa de despeses de personal 91,7 85,6 84,5
Taxa bruta d'explotació 5,4 10,0 10,2
Taxa de salarització 99,9 99,9 99,9
Taxa d'inversió 10,6 8,4 10,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,1 62,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Organització convencions i fires de mostres Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 32.871 33.284 35.911
Despeses de personal per assalariat 30.062 29.385 33.033
Taxa de valor afegit 32,5 35,2 34,8
Taxa de despeses de personal 74,8 71,0 70,5
Taxa bruta d'explotació 6,1 7,8 7,7
Taxa de salarització 81,8 80,5 76,7
Taxa d'inversió 6,4 6,6 8,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 54,9 52,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Altres activitats de suport a les empreses Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 28.584 27.134 24.025
Despeses de personal per assalariat 27.295 23.346 22.967
Taxa de valor afegit 62,7 64,1 58,6
Taxa de despeses de personal 72,7 65,1 74,1
Taxa bruta d'explotació 15,0 18,8 14,5
Taxa de salarització 76,1 75,7 77,5
Taxa d'inversió 11,2 9,6 15,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,5 52,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.901 18.234 29.945
Despeses de personal per assalariat 18.115 16.562 26.901
Taxa de valor afegit 71,4 67,3 72,2
Taxa de despeses de personal 55,0 54,3 48,0
Taxa bruta d'explotació 24,8 21,6 27,5
Taxa de salarització 60,4 59,7 53,4
Taxa d'inversió 9,6 4,6 5,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 40,4 47,1
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats de biblioteques, arxius i museus Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 31.861 36.756 33.406
Despeses de personal per assalariat 29.248 30.739 27.783
Taxa de valor afegit 94,6 86,0 102,4
Taxa de despeses de personal 78,2 71,0 68,1
Taxa bruta d'explotació 28,5 31,7 34,5
Taxa de salarització 85,2 84,8 81,9
Taxa d'inversió 11,5 12,7 10,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 63,8 65,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Jocs atzar i apostes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 60.957 63.616 58.187
Despeses de personal per assalariat 29.120 28.816 28.679
Taxa de valor afegit 57,3 48,0 43,2
Taxa de despeses de personal 41,3 44,9 45,6
Taxa bruta d'explotació 23,4 21,7 13,4
Taxa de salarització 86,5 99,2 92,6
Taxa d'inversió 15,9 25,5 25,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 47,8 49,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats esportives, recreatives i entreteniment Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 37.888 40.150 37.112
Despeses de personal per assalariat 29.787 30.178 26.890
Taxa de valor afegit 62,2 65,2 66,0
Taxa de despeses de personal 67,4 66,6 67,2
Taxa bruta d'explotació 20,2 22,1 20,8
Taxa de salarització 85,7 88,7 92,7
Taxa d'inversió 25,5 21,9 17,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 46,9 43,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Reparació ordinadors i equips de comunicació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 24.061 28.077 28.333
Despeses de personal per assalariat 26.389 27.094 26.750
Taxa de valor afegit 64,6 65,7 63,9
Taxa de despeses de personal 69,7 57,8 56,2
Taxa bruta d'explotació 16,3 21,8 22,8
Taxa de salarització 63,5 59,9 59,5
Taxa d'inversió 5,3 3,2 2,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 19,9 19,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Reparació efectes personals i domèstics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.660 22.107 18.635
Despeses de personal per assalariat 22.830 24.505 24.644
Taxa de valor afegit 65,1 63,2 55,3
Taxa de despeses de personal 56,9 62,3 71,0
Taxa bruta d'explotació 21,4 16,8 11,9
Taxa de salarització 49,0 56,2 53,7
Taxa d'inversió 4,6 8,0 13,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,0 30,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Altres activitats de serveis personals Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 17.004 13.565 18.485
Despeses de personal per assalariat 18.566 16.078 18.209
Taxa de valor afegit 64,7 62,4 65,9
Taxa de despeses de personal 66,8 73,3 65,4
Taxa bruta d'explotació 17,1 14,5 20,2
Taxa de salarització 61,2 61,9 66,4
Taxa d'inversió 11,1 8,9 14,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 81,6 77,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules

Taules específiques de comerç