Enquesta anual de serveis. Selecció de taula Metodologia

A partir de l'any de referència 2008, s'han introduït diversos canvis en l'Enquesta anual de serveis per adaptar-la

  • al nou Reglament europeu d'estadístiques estructurals de les empreses (SBS)
  • a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) i
  • al nou Pla general de comptabilitat, aprovat l'any 2007

Els canvis esmentats han provocat un trencament de les sèries, que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables. Els resultats de la sèrie històrica iniciada l'any 2000 es poden consultar a l'Enquesta anual de serveis (CCAE-93).

Per altra banda, també està disponible en format PDF l'Estadística i comptes del sector serveis del període del 2002 al 2007, que recull els resultats de l'Enquesta anual de serveis i les estimacions dels principals comptes dels sectors investigats en aquest període.

Taules

Principals resultats
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Macromagnituds
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Ocupació
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Taules específiques de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Taula Per agrupacions
Taula Per branques
Taula Per subbranques

Sou aquí: