Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sector
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Agricultura  Indústria  Construcció   Serveis     Total
11 mesos i menys 7,1 63,5 27,9 316,1 414,5
D'1 a 3 anys 7,5 63,5 22,6 294,0 387,6
3 anys i més 32,2 409,4 136,3 1.618,6 2.196,6
Total 46,9 536,4 186,8 2.228,7 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles