Saltar al contingut principal
Taxa d'ocupació
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2019
    Homes    Dones    Total
De 16 a 19 anys9,08,78,9
De 20 a 24 anys48,149,048,5
De 25 a 54 anys84,676,180,4
De 55 anys i més29,220,824,6
Total59,049,854,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Darrer període: 1r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 1.3.02
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població activa T
 (+) Taxa d'activitat T
 (+) Població ocupada T
 Taxa d'ocupació T
 (+) Sexe T
 Grups d'edat T
 Sexe T
 Província T
 (+) Població ocupada assalariada T
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 (+) Població inactiva T
 (+) Població comptada a part T (fins al 4t trimestre del 2001)
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.