Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 8,4 2,8 5,7
De 20 a 24 anys 39,3 40,4 39,8
De 25 a 54 anys 79,8 72,3 76,0
De 55 anys i més 29,5 21,1 24,9
Total 55,5 46,9 51,1
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.