Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Grups d'edat / Sexe
Espanya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 6,2 3,2 4,7
De 20 a 24 anys 31,9 26,3 29,2
De 25 a 54 anys 76,7 65,2 71,0
De 55 anys i més 28,5 19,6 23,7
Total 52,7 41,7 47,0
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.