Saltar al contingut principal
Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2019
    Homes    Dones    Total
Agricultura19,14,823,9
Indústria400,4183,7584,2
Construcció126,418,4144,8
Serveis902,71.217,42.120,0
Total1.448,71.424,32.872,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Darrer període: 1r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 1.3.07
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població activa T
 (+) Taxa d'activitat T
 (+) Població ocupada T
 (+) Taxa d'ocupació T
 Població ocupada assalariada T
 (+) Sexe T
 (+) Sector d'activitat (CCAE-93) T
 Sector d'activitat (CCAE-2009) T
 Sexe T
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 (+) Població inactiva T
 (+) Població comptada a part T (fins al 4t trimestre del 2001)
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 1r trimestre del 2019. Actualització: 25 d'abril del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.