Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Persona principal 987,9 553,7 1.541,6
Cònjuges 328,8 642,5 971,3
Altres 265,0 220,8 485,8
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles