Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 11,1 138,8 149,9
De 25 a 34 anys 282,9 400,6 683,5
De 35 a 44 anys 527,2 430,3 957,5
De 45 a 54 anys 456,8 315,0 771,8
De 55 anys i més 263,6 172,5 436,1
Total 1.541,6 1.457,2 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles