Saltar al contingut principal
Mitjana d'edat de la població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 46,5 48,2 47,2
Educació secundària i superior 42,5 42,2 42,3
Total 42,7 42,4 42,6
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles