Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 122,1 3,4 24,4 149,9
De 25 a 54 anys 1.700,4 260,7 451,6 2.412,7
De 55 anys i més 253,8 149,1 33,2 436,1
Total 2.076,3 413,2 509,2 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles