Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada de 16 a 64 anys
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 93,5 80,9 174,5
De 25 a 34 anys 320,2 292,8 613,0
De 35 a 44 anys 470,7 434,0 904,7
De 45 a 54 anys 497,4 446,1 943,5
De 55 a 64 anys 299,0 256,3 555,3
Total 1.680,9 1.510,1 3.191,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles