Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Grups d'edat / Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  Assalar.   No assal.     Total
De 16 a 24 anys 137,6 12,3 149,9
De 25 a 44 anys 1.416,0 224,9 1.640,9
De 45 a 54 anys 621,2 150,6 771,8
De 55 anys i més 313,9 122,2 436,1
Total 2.488,8 510,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles