Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sit. professional / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  P. principal   P. no principal     Total
Assalariats 1.244,4 1.244,4 2.488,8
No assalariats 297,2 212,8 510,0
Total 1.541,6 1.457,2 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles