Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Pobl. de 16 anys i més que recorda que treballava fa un any
Situació professional un any abans / Activitat actual
Catalunya. 4t trimestre del 2004
  Ocupats  No ocup.     Total
Assalariats 2.423,9 205,2 2.629,0
No assalariats 510,7 14,8 525,5
Total 2.934,5 220,0 3.154,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles