Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores habituals de la població ocupada
Situació professional / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Assalariats 50.882,3 46.984,2 97.866,5
No assalariats 12.789,7 5.615,4 18.405,1
Total 63.672,0 52.599,6 116.271,7
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles