Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sexe
Espanya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Homes 7.300,6
Dones 6.792,8
Total 14.093,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.