Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Lleida. 2013
    Valor
Agricultura 20,5
Indústria 26,2
Construcció 14,3
Serveis 125,1
Total 185,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.