Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Empresaris i cooperativistes 524,4
Ajudes familiars 17,8
Assalariats 3.130,6
Altres 1,8
No classificables 209,3
Total 3.883,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.