Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Estat civil
Catalunya. 2004
    Valor
Casats 42,8
No casats 32,1
Total 38,6
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles