Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2004
    Valor
Analfabets i educació primària 46,9
Educació secundària i superior 36,8
Total 38,6
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles