Saltar al contingut principal
Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 372,5 609,9 982,4
Educació secundària 1a. etapa 313,9 373,0 686,9
Educació secundària 2a. etapa 166,9 232,9 399,8
Educació superior 170,5 175,5 346,0
Total 1.023,8 1.391,3 2.415,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.