Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Homes 44.162,6
Dones 35.806,5
Total 79.969,1
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles