Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Situació professional
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Assalariats 69.513,1
No assalariats 10.456,0
Total 79.969,1
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles