Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Indefinit 34.133,5 20.131,4 54.264,9
Temporal 12.091,9 8.428,4 20.520,3
Total 46.225,5 28.559,8 74.785,2
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles