Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Ocupats que hi habiten
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Cap ocupat 1.013,6
Un ocupat 1.015,8
Dos ocupats 785,1
Tres ocupats i més 131,0
Total 2.945,5
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.