Enquesta trimestral de cost laboral M

Temps de treball per treballador i mes. Indústria
Catalunya. 4t. trimestre del 2008
    Valor
Hores pactades165,33
Hores pagades166,00
Hores efectives141,90
Hores no treballades 
     Per vacances i festes15,80
     Per incapacitat temporal (IT)5,48
     Total24,47
Hores extraordinàries0,97
Unitats: Hores.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 4t. trimestre del 2008.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
 Temps de treball per treballador i mes (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Total T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Indústria T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Construcció T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Serveis T
 Temps de treball per treballador i mes (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Total T
 Temps de treball per treballador i mes. Indústria T
 Tipus de jornada T
 Grandària de les unitats T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Construcció T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Serveis T
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 2n. trimestre del 2018. Actualització: 18 de setembre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2017. Actualització: 3 d'agost del 2018.

Sou aquí: