Enquesta trimestral de cost laboral M

Temps de treball per treballador i mes. Serveis
Catalunya. 4t. trimestre del 2008
    Valor
Hores pactades150,83
Hores pagades151,51
Hores efectives133,02
Hores no treballades 
     Per vacances i festes12,20
     Per incapacitat temporal (IT)4,63
     Total18,80
Hores extraordinàries0,89
Unitats: Hores.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 4t. trimestre del 2008.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
 Temps de treball per treballador i mes (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Total T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Indústria T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Construcció T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Serveis T
 Temps de treball per treballador i mes (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Total T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Indústria T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Construcció T
 Temps de treball per treballador i mes. Serveis T
 Tipus de jornada T
 Grandària de les unitats T
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 2n. trimestre del 2018. Actualització: 18 de setembre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2017. Actualització: 3 d'agost del 2018.

Sou aquí: