Skip to main content

3414 — Professionals de suport de serveis estadístics, matemàtics i similars

  Els professionals de suport de serveis estadístics, matemàtics i similars ajuden en les tasques de compilació, tractament i presentació de dades estadístiques o actuarials.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Executar càlculs matemàtics, estadístics i actuarials.
  • Ajudar en la supervisió tècnica de l'elaboració de censos i enquestes.
  • Dur a terme tasques relacionades amb la compilació de dades i les operacions de control de qualitat en censos i enquestes.
  • Utilitzar programes informàtics estàndards per efectuar càlculs matemàtics, estadístics i actuarials.
  • Presentar els resultats d'operacions matemàtiques, estadístiques o actuarials en gràfics o quadres.
  • Controlar i supervisar els treballs de camp relatius a censos i enquestes.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Actuari auxiliar
  • Auxiliar estadístic
  • Inspector d'enquestadors de censos i enquestes

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Actuari (2021)
  • Estadístic (2022)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Prof. suport estadístic i sim.