Skip to main content

3022 — Tècnics en enginyeria civil

  Els tècnics en enginyeria civil executen tasques tècniques relacionades amb la construcció, el funcionament, el manteniment i la reparació d'edificis i altres obres en enginyeria civil (ponts, carreteres, etc.) Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme o participar en assaigs i experiments sobre el terreny, i en laboratoris, de sòls i materials de construcció.
  • Dur a terme tasques tècniques relacionades amb l'execució d'obres d'enginyeria civil.
  • Ajudar a preparar estimacions detallades de quantitats i costos de materials i mà d'obra necessaris per a les obres, d'acord amb especificacions establertes.
  • Organitzar el servei de manteniment i les reparacions.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tècnic en enginyeria civil

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Capatàs de construcció d'edificis (7010)
  • Enginyer tècnic en contruccions civils (2651)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Tècnics enginyeria civil

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  3112 Tècnics en enginyeria civil
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  3122 Tècnics en construcció 2