Skip to main content

Les persones compreses en aquest grup primari preparen les fulles de tabac per a la fabricació de diversos productes a partir del tabac. Seleccionen les fulles de tabac assecades segons la mena, la qualitat i el lloc de procedència; mesclen fulles de tabac de diverses menes per obtenir-ne una mescla d'un aroma particular; atenen el funcionament d'una instal·lació que humiteja el tabac i el prepara per a un tractament ulterior; arrenquen a mà o a màquina les nervacions centrals i els pecíols de les fulles de tabac; piquen a màquina aquestes fulles i acompleixen altres tasques afins.