Skip to main content

Press releases from previous years

23/12/2020

Estimacions de població. Dades definitives. 2020

La població de Catalunya a 1 de gener de 2020 és de 7.722.203 persones, 102.709 més que l'any anterior. La població ha crescut a 37 comarques i a l'Aran, durant l'any 2019.

16/12/2020

Producte interior brut territorial. 2018 i Avanç 2019 en municipis de més de 50.000 habitants

Martorell i Castellbisbal lideren el grup dels 10 municipis de més de 5.000 habitants amb un PIB per habitant que dobla la mitjana catalana el 2018. La Ribera d'Ebre i el Barcelonès, amb 49.400 i 39.500 euros per habitant respectivament, són les comarques amb el PIB per habitant més elevat de Catalunya.

14/12/2020

Comptabilitat trimestral. 3r trimestre del 2020

L'economia catalana registra una variació interanual de -8,8% al tercer trimestre. La variació intertrimestral del PIB és del 16,9%.

10/12/2020

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2020

Les exportacions de productes d'alt contingut tecnològic disminueixen un 2,6% interanual al tercer trimestre del 2020.

02/12/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Octubre del 2020

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,5% interanual a l'octubre.

25/11/2020

Estimacions de població estacional. 2019

El Tarragonès segueix sent la comarca amb més població estacional el 2019, tot i que l'ha reduït un 7% en relació amb l'any anterior. La població estacional del municipi de Barcelona ha augmentat un 12% el 2019.

13/11/2020

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2019-2020

El 12,2% dels alumnes d'ensenyaments obligatoris i el 43,5% dels de postobligatoris no estudien al municipi on resideixen, el curs 2019-2020.

05/11/2020

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 3r trimestre del 2020

L'economia catalana registra una variació interanual del -9,1% al tercer trimestre. La taxa intertrimestral se situa en el 15,7%.

04/11/2020

Enquesta de clima empresarial. Tercer trimestre del 2020. Mòdul sobre l'impacte de la COVID-19 en l'activitat empresarial

El 80,3% dels establiments afectats per la crisi sanitària han disminuït la facturació al tercer trimestre del 2020.

02/11/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Setembre del 2020

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 5,2% interanual al setembre.

29/10/2020

Enquesta de fecunditat. Any 2018

El 26,7% de les dones de 40 a 55 anys no han tingut fills biològics.

28/10/2020

Enquesta territorial TIC a les llars. 2019

9 de cada 10 llars tenen connexió a Internet de banda ampla a totes les comarques catalanes, després d'un augment d'11 punts en els darrers dos anys.

13/10/2020

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 4t trimestre del 2020

L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 12,6% al quart trimestre del 2020 respecte del trimestre anterior.

02/10/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Agost del 2020

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 12,4% interanual a l'agost.

23/09/2020

Moviments migratoris 2019

El saldo migratori de Catalunya l'any 2019 és de 113.897 entrades, un 18,0% més que el 2018. El saldo amb l'estranger és positiu (116.352), mentre que amb la resta d'Espanya és negatiu (-2.455).

14/09/2020

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2n trimestre del 2020

Els productes d'alt contingut tecnològic són els únics que han augmentat les vendes de Catalunya a l'estranger, un 5,7% interanual al segon trimestre del 2020.

10/09/2020

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2020

L'economia catalana registra una variació interanual de -21,3% al segon trimestre. La variació intertrimestral del PIB és de -16,9%.

02/09/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Juliol del 2020

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 11,8% interanual al juliol.

31/07/2020

Comptabilitat trimestral. Avanç del PIB. 2n trimestre del 2020

L'economia catalana cau fins al -20,1% interanual al segon trimestre de 2020. La taxa intertrimestral se situa en -15,6%.

31/07/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Juny del 2020

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 6,7% interanual al juny.

24/07/2020

Enquesta de clima empresarial. Segon trimestre del 2020. Mòdul sobre l'impacte en l'activitat empresarial de la COVID-19

El 87% dels establiments afectats per la crisi sanitària han disminuït la facturació al segon trimestre del 2020. La reorganització de la jornada laboral (60,9%) i el teletreball (50,8%), les principals mesures a mantenir o adoptar a partir de la represa.

21/07/2020

Enquesta de condicions de vida. Any 2019

Els ingressos mitjans nets de les llars catalanes se situen en 13.527 euros per persona l'any 2018, un 1,4% més que l'any anterior. La taxa de risc de pobresa és del 19,5% l'any 2019 enfront del 21,3% del 2018.

17/07/2020

Estadística de naixements 2019. Dades provisionals

Els naixements disminueixen un 4,1% l'any 2019. Marc, Júlia, Leo i Martina els noms més posats als nadons.

10/07/2020

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 3r trimestre del 2020

L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 1,1% al tercer trimestre del 2020 respecte del trimestre anterior.

01/07/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Maig del 2020

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 24,9% interanual al maig.

11/06/2020

Comptabilitat trimestral. 1r trimestre del 2020

L'economia catalana registra una variació interanual de -4,2% al primer trimestre. La variació intertrimestral del PIB és de -4,9%.

03/06/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Abril del 2020

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 33,4% interanual a l'abril.

29/05/2020

Estadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social 2019

El Berguedà, el Ripollès i la Terra Alta són les comarques amb una proporció més alta de pensionistes, gairebé el 30% de la població el 2019. El Barcelonès, amb 1.278 euros mensuals, és la comarca amb l'import mitjà més elevat.

25/05/2020

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2020

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 17,4% interanual al primer trimestre del 2020.

20/05/2020

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2019

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora 0,6 punts interanuals al quart trimestre del 2019.

07/05/2020

Avanç del PIB trimestral. 1r trimestre del 2020

Avanç dels resultats en el context de la crisi de la COVID-19. L'economia catalana cau fins al -3,9% interanual al primer trimestre de 2020.

06/05/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Març del 2020

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 16,2% interanual al març.

30/04/2020

Renda familiar disponible bruta territorial. 2017

La renda per habitant augmenta a gairebé totes les comarques, encapçalades pel Pallars Sobirà (8,1%) i l'Aran (6,3%) l'any 2017.

17/04/2020

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2020

La població de Catalunya resident a l'estranger augmenta un 4,6% durant el 2019. L'augment es reflecteix pràcticament a totes les comarques.

16/04/2020

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 2n trimestre del 2020

L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 30,2% al segon trimestre del 2020 respecte del trimestre anterior.

07/04/2020

Mercat de treball de les persones amb discapacitat 2018

La taxa d'activitat de les persones amb reconeixement legal de discapacitat és del 35% l'any 2018, 46 punts més baixa que la de la població sense discapacitat.

03/04/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Febrer del 2020

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 6,8% interanual al febrer.

27/03/2020

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2019 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre. Revisió estadística 2019. Sèrie 2000-2019

L'economia catalana creix un 1,9% l'any 2019. Al quart trimestre l'activitat augmenta un 1,3% interanual.

24/03/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Gener del 2020

Les vendes del gener a les grans superfícies es mantenen estables respecte al mateix mes de l'any anterior.

11/03/2020

Estimació de la població centenària. 2018

A Catalunya hi ha 264 persones centenàries per cada milió d'habitants el 2018, una de les xifres més altes del món.

27/02/2020

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2019

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 18,2% l'any 2019.

26/02/2020

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2019

La població estrangera a Catalunya augmenta en 77.328 persones durant el 2018. Els increments més elevats es registren a les Comarques Centrals (9,3%).

20/02/2020

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2019

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora 1 punt interanual al tercer trimestre del 2019.

17/02/2020

Projeccions de població municipals 2018-2033

Les Projeccions de l'Idescat preveuen augments de població a 6 de cada 10 municipis, a l'horitzó del 2033.

06/02/2020

Avanç del PIB trimestral. 4t trimestre del 2019

L'economia catalana creix un 2,0% l'any 2019. Al quart trimestre l'activitat augmenta un 1,8% interanual.

03/02/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Desembre del 2019

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 3,9% l'any 2019.

16/01/2020

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 1r trimestre del 2020

L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,2% al primer trimestre del 2020 respecte del trimestre anterior.

10/01/2020

Índex de vendes en grans superfícies. Novembre del 2019

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 9,4% interanual al novembre.

19/12/2019

Producte interior brut territorial. Any 2017 i Avanç 2018 en municipis de més de 50.000 habitants

Les comarques de l'àmbit Metropolità generen gairebé el 70% del PIB català l'any 2017. Martorell és el municipi amb el PIB per càpita més elevat.

18/12/2019

Estimacions de població. Dades definitives. 2019

El 2018 la població de Catalunya té el major creixement dels últims 10 anys, per la immigració de l'estranger. L'any 2018 la població ha crescut a 34 comarques i a l'Aran.

12/12/2019

Comptabilitat trimestral. 3r trimestre del 2019

L'economia catalana creix un 2,0% interanual al tercer trimestre del 2019. La variació intertrimestral del PIB és del 0,4%.

10/12/2019

Enquesta de biblioteques. 2018

El nombre de biblioteques públiques creix un 1,3%, mentre que el de biblioteques especialitzades disminueix un 2,1%, entre el 2016 i el 2018 a Catalunya.

04/12/2019

Índex de vendes en grans superfícies. Octubre del 2019

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 3,0% interanual a l'octubre.

29/11/2019

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2019

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 25,7% interanual al tercer trimestre del 2019.

27/11/2019

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 2n trimestre del 2019

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora 1 punt interanual al segon trimestre del 2019.

20/11/2019

Estimacions de població estacional. 2018

La població estacional disminueix a pràcticament totes les comarques l'any 2018. Barcelona, Salou i Lloret de Mar són els municipis amb més població estacional.

07/11/2019

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2018/2019

El curs 2018/2019, el 83,1% dels alumnes no universitaris de Catalunya estudien al municipi on resideixen.

04/11/2019

Índex de vendes en grans superfícies. Setembre del 2019

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 4,0% interanual al setembre.

11/10/2019

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 4t trimestre del 2019

L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 2,9% al quart trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

07/10/2019

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r trimestre del 2019

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora 2,1 punts interanuals al primer trimestre del 2019.

02/10/2019

Índex de vendes en grans superfícies. Agost del 2019

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 5,0% interanual a l'agost.

30/09/2019

Estadística de naixements 2018. Dades provisionals

Els naixements disminueixen un 5,4% l'any 2018. Les Comarques Centrals són les que registren el major nombre de fills per dona.

16/09/2019

Moviments migratoris 2018

El saldo migratori de Catalunya amb la resta d'Espanya és negatiu l'any 2018, després de quatre anys de saldos positius. El Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat destaquen amb els saldos negatius més elevats.

13/09/2019

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2019

L'economia catalana creix un 2,0% interanual el segon trimestre del 2019. La variació intertrimestral del PIB és del 0,5%.

12/09/2019

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2n trimestre del 2019

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 20,5% interanual al segon trimestre del 2019.

04/09/2019

Índex de vendes en grans superfícies. Juliol del 2019

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 5,7% interanual al juliol.

31/07/2019

Índex de vendes en grans superfícies. Juny del 2019

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 1,1% interanual al juny.

22/07/2019

Estadística de pensions contributives. Pensionistes de la Seguretat Social. 2018

Els pensionistes de Catalunya perceben 1,14 pensions contributives de mitjana, el 2018.

11/07/2019

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 3r trimestre del 2019

L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,9% al tercer trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

03/07/2019

Índex de vendes en grans superfícies. Maig del 2019

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 5,9% interanual al maig.

27/06/2019

Enquesta de condicions de vida. Any 2018

Els ingressos mitjans nets de les llars catalanes se situen en 32.763 euros i en 13.338 euros per persona, l'any 2017. La taxa de risc de pobresa de la població de Catalunya se situa en el 21,3% l'any 2018.

13/06/2019

Comptabilitat trimestral. 1r trimestre del 2019

L'economia catalana creix un 2,1% interanual el primer trimestre del 2019. La variació intertrimestral del PIB és del 0,6%.

05/06/2019

Índex de vendes en grans superfícies. Abril del 2019

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 4,4% interanual a l'abril.

24/05/2019

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2019

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 5,6% interanual al primer trimestre del 2019. Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2019.

22/05/2019

Projeccions de població (base 2018)

La població de Catalunya creixerà i se situarà en 8 milions el 2030.

20/05/2019

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2018

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora 0,9 punts interanuals al quart trimestre del 2018.

13/05/2019

Estadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social. 2018

La pensió contributiva mitjana és de 1.008 euros el 2018, un 3,7% més que l'any anterior. Els municipis on més ha augmentat la pensió mitjana són Vila-seca, el Masnou, Olot i Premià de Mar.

08/05/2019

Índex de vendes en grans superfícies. Març del 2019

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,2% interanual al març.

29/04/2019

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2019

La població de Catalunya resident a l'estranger augmenta un 4,7% durant el 2018 i assoleix les 316.599 persones. França és el país amb més residents catalans per a la majoria de comarques.

12/04/2019

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 2n trimestre del 2019

L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 0,2% al segon trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

08/04/2019

Renda familiar disponible bruta territorial. 2016

La Cerdanya és la comarca on més s'ha incrementat la renda per habitant l'any 2016. El Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental són les úniques comarques amb un nivell de renda per habitant per sobre la mitjana catalana.

03/04/2019

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Febrer del 2019

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,5% interanual al febrer.

28/03/2019

Compte de fluxos de materials. 2015

L'economia catalana ha consumit 49,1 milions de tones de materials l'any 2015. L'Idescat incorpora el Compte de fluxos de materials a l'estadística oficial catalana.

20/03/2019

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2018 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre

L'economia catalana creix un 2,6% l'any 2018. Al quart trimestre l'activitat augmenta un 1,8% interanual.

14/03/2019

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Gener del 2019

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 1,8% interanual al gener.

04/03/2019

Estimació de la població centenària. 2017

Vuit de cada deu persones centenàries de Catalunya són dones.

27/02/2019

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2018

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 1,2% l'any 2018.

20/02/2019

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2018

1.082.099 estrangers resideixen a Catalunya el 2018, un 3,9% més que l'any anterior. La població marroquina és la primera nacionalitat a 25 comarques de Catalunya.

18/02/2019

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2018

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora 0,5 punts interanuals al tercer trimestre del 2018.

06/02/2019

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Desembre del 2018

Les vendes a les grans superfícies de Catalunya disminueixen un 2,7% l'any 2018.

16/01/2019

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 1r trimestre del 2019

L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 0,2% al primer trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

11/01/2019

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Novembre del 2018

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,7% interanual al novembre.

20/12/2018

Estimacions de població. Dades definitives. 2018

La xifra de població de Catalunya assoleix el màxim històric de 7.543.825 habitants, a 1 de gener de 2018. La població ha augmentat a 27 comarques i l'Aran.

19/12/2018

Producte interior brut territorial. Any 2016 i Avanç 2017 en municipis de més de 50.000 habitants

La Ribera d'Ebre, amb 44.400 euros de PIB per habitant, encapçala el grup d'11 comarques que superen la mitjana catalana el 2016. Castellbisbal i Martorell són els municipis amb el PIB per càpita més elevat el 2016.

14/12/2018

Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Setembre del 2018

La proporció més elevada d'afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya, el Solsonès i la Terra Alta, el setembre del 2018. L'Idescat publica, per primera vegada, dades territorials del grau de temporalitat i parcialitat de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri.

13/12/2018

Comptabilitat trimestral. 3r trimestre del 2018

L'economia catalana creix un 2,7% interanual el tercer trimestre del 2018. La variació intertrimestral del PIB és del 0,5%.

05/12/2018

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2018

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 2,3% interanual al tercer trimestre del 2018.

04/12/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Octubre del 2018

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 5,8% interanual a l'octubre.

30/11/2018

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 2n trimestre del 2018

La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora 0,4 punts interanuals al segon trimestre del 2018.

22/11/2018

Estimacions de població estacional. 2017

La meitat de les comarques tenen població estacional de signe positiu l'any 2017. Salou és el municipi on més ha augmentat la població estacional.

14/11/2018

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2017-2018

El 83,3% dels alumnes no universitaris de Catalunya estudien al municipi on resideixen al curs 2017-2018. Els alumnes no universitaris de Barcelona, Lleida, la Seu d'Urgell i Mataró són els que estudien a la seva ciutat en proporcions més altes, superiors al 95%.

05/11/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Setembre del 2018

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 8,2% interanual al setembre.

31/10/2018

Enquesta territorial TIC a les llars. 2017

Les Comarques Gironines i Ponent són els àmbits on més ha incrementat l'ús d'Internet l'any 2017. El Camp de Tarragona i l'Àmbit Metropolità superen la mitjana europea en l'ús d'Internet.

10/10/2018

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 4t trimestre del 2018

L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 2,0% al quart trimestre respecte del trimestre anterior.

03/10/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Agost del 2018

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,4% interanual a l'agost. Aquesta evolució de l'índex ve motivada pel descens de les vendes tant de productes d'alimentació com de la resta de productes.

27/09/2018

Estadística de naixements 2017. Dades provisionals

Els naixements disminueixen un 3,6% l'any 2017. Els 31 anys d'edat mitjana en tenir el primer fill és de les més altes d'Europa.

21/09/2018

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r trimestre del 2018

La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora 2,1 punts interanuals al primer trimestre del 2018.

19/09/2018

Moviments migratoris 2017

Els canvis de residència entre municipis catalans augmenten un 2,8% el 2017, després de sis anys de descensos. 36 comarques i l'Aran registren saldos migratoris positius l'any 2017.

14/09/2018

Comptabilitat trimestral. 2n trimestre del 2018

L'economia catalana creix un 3,1% interanual el segon trimestre del 2018. La variació intertrimestral del PIB és del 0,7%.

07/09/2018

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2n trimestre del 2018

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia disminueixen un 2,7% interanual al segon trimestre del 2018.

05/09/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juliol del 2018

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 6,3% interanual al juliol.

01/08/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juny del 2018

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 2,9% interanual al juny. Les vendes dels productes no alimentaris han augmentat un 3,5%.

25/07/2018

Enquesta de condicions de vida 2017. Resultats territorials

Els ingressos mitjans nets per llar a l'Àmbit Metropolità i al del Penedès superen la mitjana catalana l'any 2017.

23/07/2018

Estadística sobre innovació a les empreses 2016

El sector industrial concentra el 67% de la despesa en innovació tecnològica a Catalunya l'any 2016.

11/07/2018

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 3r trimestre del 2018

L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,3% al tercer trimestre respecte del trimestre anterior. Les Cambres de Lleida i la Cambra de Barcelona són les que registren un augment més elevat de l'índex (1,7% i 1,1%).

05/07/2018

Estadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social. 2017

El Berguedà i el Ripollès són les comarques amb més pensions contributives de la Seguretat Social per habitant l'any 2017. L'import mitjà mensual de les pensions contributives del Barcelonès és el més elevat, amb 1.053 euros.

04/07/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Maig del 2018

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 6,6% interanual al maig.

02/07/2018

Estimacions de població centenària. 1981-2016

El nombre de persones centenàries es duplica cada 10 anys a Catalunya. Una de cada tres persones centenàries tenen 102 anys o més.

21/06/2018

Enquesta de condicions de vida. Any 2017

La taxa de risc de pobresa de la població de Catalunya se situa en el 20,0% l'any 2017.

14/06/2018

Comptabilitat trimestral. 1r trimestre del 2018

L'economia catalana creix un 3,4% interanual el primer trimestre del 2018. La variació intertrimestral del PIB és del 0,8%.

04/06/2018

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2018

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia disminueixen un 4,4% interanual al primer trimestre del 2018.

01/06/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Abril del 2018

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 6,1% interanual a l'abril.

18/05/2018

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2017

La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora 1,3 punts interanuals al quart trimestre del 2017.

04/05/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Març del 2018

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,6% interanual al març.

26/04/2018

Renda familiar disponible bruta territorial. 2015

El Vallès Oriental i el Garraf són les comarques on més s'incrementa el nivell de renda per habitant l'any 2015. Els ingressos procedents de la remuneració d'assalariats augmenten a totes les comarques.

19/04/2018

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2018

El nombre de catalans que resideixen a l'estranger augmenta el 6,4% durant el 2017 i se situa en 302.525 persones. 35 comarques i l'Aran tenen més ciutadans residint a Europa que a Amèrica.

16/04/2018

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 2n trimestre del 2018

L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 1,9% al segon trimestre respecte del trimestre anterior.

05/04/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Febrer del 2018

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,5% interanual al febrer.

28/03/2018

Estadística de biblioteques. 2016

Les biblioteques de Catalunya reben prop de 40 milions de visites presencials i 4,7 milions per Internet.

16/03/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Gener del 2018

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 4,6% interanual al gener.

15/03/2018

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2017 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre

El PIB de Catalunya assoleix la xifra de 234.651 milions d'euros el 2017. Les exportacions totals a l'estranger representen el 39% del PIB català.

05/03/2018

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2017

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 9% l'any 2017.

22/02/2018

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2017

La població de nacionalitat estrangera augmenta un 1,8% durant el 2016 a Catalunya, després de quatre anys consecutius de disminució. L'augment es reflecteix a 17 comarques, encapçalades pel Barcelonès i el Ripollès.

16/02/2018

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2017

La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora 1,1 punts interanuals al tercer trimestre del 2017.

31/01/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Desembre del 2017

Les vendes a les grans superfícies de Catalunya disminueixen un 0,7% l'any 2017.

17/01/2018

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 1r trimestre del 2018

L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 2,3% al primer trimestre respecte del trimestre anterior.

12/01/2018

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Novembre del 2017

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 1,4% interanual al novembre.

28/12/2017

Estimacions de població. Dades definitives. 2017

La població de Catalunya ha augmentat en 47.944 habitants l'any 2016 i consolida la tendència iniciada l'any anterior. La població ha crescut a 25 comarques i a l'Aran.

15/12/2017

Comptabilitat trimestral (PIBT). 3r trimestre del 2017

L'economia catalana augmenta l'activitat un 3,4% interanual al tercer trimestre del 2017. La variació intertrimestral del PIB és del 0,8%.

14/12/2017

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2017

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 3,3% interanual al tercer trimestre del 2017.

13/12/2017

Estadística de pensions. 2016

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social dels residents a Catalunya augmenta un 6,6% en el període 2011-2016. La pensió contributiva mitjana supera els 1.000 euros a 80 municipis.

11/12/2017

Comunicat

Comunicat sobre el registre ordenat pel Jutjat d'Instrucció núm. 13 de Barcelona a la seu de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

01/12/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Octubre del 2017

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 11,6% interanual a l'octubre.

30/11/2017

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 2n trimestre del 2017

La competitivitat en preus de la indústria catalana es manté pràcticament estable al segon trimestre del 2017, amb una millora de 0,1 punts interanuals.

23/11/2017

Estimacions de població estacional. 2016

El Tarragonès i el Barcelonès són les comarques amb més població estacional el 2016.

09/11/2017

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2016-2017

El 87,7% dels alumnes d'ensenyaments obligatoris i el 58,2% dels de postobligatoris estudien al seu municipi de residència el curs 2016-2017. El Barcelonès és on hi ha més proporció d'alumnes que estudien al seu municipi.

02/11/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Setembre del 2017

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 3,5% interanual al setembre.

19/10/2017

Estadística de matrimonis 2016. Dades provisionals

El nombre de matrimonis augmenta un 3,8% l'any 2016. 3 de cada 10 matrimonis són en segones núpcies o posteriors.

10/10/2017

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 4t trimestre del 2017

L'índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 2,2% al quart trimestre respecte del trimestre anterior.

04/10/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Agost del 2017

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,8% interanual a l'agost.

28/09/2017

Estadística de naixements 2016. Dades provisionals

El nombre de naixements disminueix un 2,6% el 2016 al conjunt de Catalunya. Marc i Martina, els noms més freqüents dels nadons.

22/09/2017

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r trimestre del 2017

La competitivitat en preus de la indústria catalana es manté estable en termes interanuals al primer trimestre del 2017.

15/09/2017

Moviments migratoris 2016

Les comarques limítrofes al Barcelonès són les principals receptores dels fluxos migratoris dins de Catalunya. Els saldos migratoris amb la resta d'Espanya i amb l'estranger són positius.

14/09/2017

Comptabilitat trimestral (PIBT). 2n trimestre 2017

L'economia catalana augmenta l'activitat un 3,0% interanual el segon trimestre del 2017. La variació intertrimestral del PIB és de l'1,1%.

07/09/2017

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2n trimestre del 2017

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 2,7% interanual al segon trimestre del 2017.

06/09/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juliol del 2017

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,1% interanual al juliol.

28/07/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juny del 2017

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 1,4% interanual al juny.

24/07/2017

Enquesta de condicions de vida 2016. Resultats territorials

A les Terres de l'Ebre és on hi ha més població que declara arribar a fi de mes amb dificultat el 2016. L'Idescat amplia resultats de l'Enquesta de condicions de vida amb informació territorial.

19/07/2017

Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat 2014-2015. Dades provisionals

L'ensenyament privat reglat va generar uns serveis valorats en 2.854 milions d'euros el curs 2014-2015. Va donar servei a 578.791 alumnes i el col·lectiu més nombrós va ser d'alumnes d'estudis no universitaris.

12/07/2017

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 3r trimestre del 2017

L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,9% al tercer trimestre respecte del trimestre anterior.

30/06/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Maig del 2017

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 5% interanual al maig.

28/06/2017

Turisme dels residents de Catalunya. Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. 1r trimestre del 2017

El nombre de viatges dels catalans disminueix un 9,0% al primer trimestre. Només augmenten els viatges dins de Catalunya a segones residències i a cases de familiars o amics (5,2%).

21/06/2017

Projeccions de població en edat escolar 2016-2026

Al 2026 la població en edat de cursar estudis d'educació infantil i primària disminuirà un 13,4%, mentre que la de secundària augmentarà un 16,4%.

15/06/2017

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2010. 1r trimestre 2017

L'economia catalana creix un 2,6% interanual el primer trimestre del 2017. La variació intertrimestral del PIB és del 0,8%.

07/06/2017

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2017

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 20,9% interanual el primer trimestre del 2017. És el creixement més elevat que s'ha registrat des del 2008.

01/06/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Abril del 2017

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 3,3% interanual a l'abril.

25/05/2017

Enquesta de condicions de vida. Any 2016

La taxa de risc de pobresa se situa en el 19,2% de la població l'any 2016 a Catalunya. El 6,5% de les llars han demanat ajuda a familiars, amics o entitats.

19/05/2017

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2016

La competitivitat en preus de la indústria catalana mostra un retrocés de 0,6 punts interanuals al quart trimestre del 2016.

18/05/2017

Renda familiar disponible bruta territorial. 2014

L'augment de la renda comarcal per habitant es generalitza l'any 2014. La renda per habitant ha augmentat a 33 comarques.

03/05/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Març del 2017

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 4,7% interanual al març.

27/04/2017

Projeccions de llars. 2016-2036

El nombre de llars augmentarà a Catalunya fins als 3,37 milions l'any 2036. Disminuirà el nombre de llars de 4 o més persones.

11/04/2017

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 2n trimestre del 2017

L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 2,6% al segon trimestre respecte del trimestre anterior.

06/04/2017

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2017

Catalunya té 284.374 persones residint a l'estranger, a 1 de gener de 2017. El 61% dels inscrits en les oficines consulars són nascuts a l'estranger.

05/04/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Febrer del 2017

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 2,3% interanual al febrer.

16/03/2017

Comptes econòmics anuals de Catalunya 2016 i Comptabilitat trimestral del 4t trimestre

El PIB de Catalunya assoleix la xifra de 223.629 milions d'euros el 2016. El quart trimestre l'activitat augmenta un 2,8% interanual.

15/03/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Gener del 2017

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,3% interanual al gener.

06/03/2017

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2016

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 8,9% l'any 2016. Les vendes de productes d'alt contingut tecnològic de l'any passat a Catalunya representen el 30,2% del total d'Espanya.

27/02/2017

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. 2016

La població de nacionalitat estrangera disminueix un 0,5% el 2015 a Catalunya. La reducció es reflecteix a 34 comarques.

23/02/2017

Estadística territorial TIC a les llars. 2015

El Tarragonès i el Barcelonès són les comarques on més han augmentat les llars amb accés a Internet el 2015. L'ús d'Internet supera la mitjana europea en 3 de cada 4 comarques el 2015.

17/02/2017

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2016

La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora en 0,8 punts interanuals al tercer trimestre del 2016.

01/02/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Desembre del 2016

Les vendes a les grans superfícies de Catalunya augmenten un 0,8% l'any 2016.

18/01/2017

Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya. 1r trimestre 2017

L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,3% al primer trimestre del 2017 respecte del trimestre anterior. Els sectors de la construcció i de la indústria són els que registren els majors augments.

11/01/2017

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Novembre del 2016

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,6% interanual al novembre.

21/12/2016

Estimacions de població. Dades definitives. 2015

La població de Catalunya ha augmentat en 23.578 habitants l'any 2015, després de disminuir durant 3 anys. La població ha crescut a 18 comarques.

19/12/2016

Producte interior brut. Comarques i municipis. Anys 2013-2014 i avanç municipis 2015

Martorell, amb 80.100 euros, és el municipi amb el PIB per habitant més elevat, el 2014. 9 comarques i l'Aran se situen amb un PIB per habitant per sobre la mitjana catalana.

15/12/2016

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2010. 3r trimestre 2016

L'economia catalana creix un 3,4% interanual el tercer trimestre del 2016. La variació intertrimestral del PIB és del 0,7%.

14/12/2016

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2016

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 5,6% interanual al tercer trimestre del 2016.

02/12/2016

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Octubre del 2016

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,5% interanual a l'octubre.

30/11/2016

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 2n trimestre del 2016

La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora en 2 punts interanuals al segon trimestre del 2016.

24/11/2016

Estimacions de població estacional. 2015

El Tarragonès és la comarca que té més població estacional l'any 2015. Barcelona, Sitges i Tarragona són els municipis on més ha augmentat la població estacional en relació amb el 2014.

09/11/2016

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar. Curs 2015-2016

El 84% dels alumnes d'ensenyaments no universitaris van estudiar al seu municipi de residència el curs passat.

03/11/2016

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Setembre del 2016

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,2% interanual al setembre.

24/10/2016

Estadística de matrimonis. 2015

El nombre de matrimonis es manté estable l'any 2015. L'edat mitjana al primer matrimoni se segueix endarrerint i se situa en 34,7 anys per als homes i 32,7 anys per a les dones.

14/10/2016

Indicadors de confiança empresarial. 4t trimestre 2016

L'Índex de confiança empresarial de Catalunya disminueix un 0,5% al quart trimestre del 2016 respecte del tercer.

10/10/2016

Estadística de naixements. 2015

El nombre de naixements disminueix un 2% el 2015 al conjunt de Catalunya i augmenta a 16 comarques. L'edat mitjana a la maternitat continua creixent i se situa en 31,9 anys.

03/10/2016

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Agost del 2016

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 1% interanual a l'agost.

29/09/2016

Moviments migratoris 2015

Els moviments migratoris dins de Catalunya s'estabilitzen el 2015. Les immigracions procedents de l'estranger augmenten un 14,5% interanual.

22/09/2016

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r trimestre del 2016

La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora en 1,8 punts interanuals al primer trimestre del 2016.

15/09/2016

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2010. 2n trimestre 2016

L'economia catalana augmenta l'activitat un 3,4% interanual al segon trimestre del 2016. La dada es manté per sobre de la mitjana espanyola (3,2%) i gairebé dobla la mitjana de la UE-28 (1,8%).

07/09/2016

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2n. trimestre del 2016

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 19,4% interanual al segon trimestre del 2016. Han assolit un valor de 1.807,4 milions d'euros al segon trimestre del 2016.

31/08/2016

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juliol del 2016

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,1% interanual al juliol.

29/07/2016

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juny del 2016

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 2,5% interanual al juny.

12/07/2016

Indicadors de confiança empresarial. 3r trimestre 2016

L'índex de confiança empresarial de Catalunya augmenta un 0,3% al tercer trimestre del 2016 respecte del segon.

01/07/2016

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Maig del 2016

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 3,6% interanual al maig.

30/06/2016

Enquesta de condicions de vida. Any 2015

La taxa de risc de pobresa disminueix 1,9 punts percentuals l'any 2015 a Catalunya i se situa en el 19% de la població. Aquesta taxa se situa per sota de la mitjana espanyola (22,1%) i per sobre de la UE-28 (17,2% el 2014).

29/06/2016

Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Març del 2016

Al març del 2016, les comarques amb l'augment interanual més elevat d'afiliats són el Baix Penedès, el Garraf, el Pla de l'Estany i el Tarragonès. L'Idescat publica, per primera vegada, dades municipals i comarcals d'afiliats a la Seguretat Social per sexe, edat i nacionalitat, segons residència de l'afiliat.

16/06/2016

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2010. 1r. trimestre 2016

L'economia catalana augmenta l'activitat un 3,6% interanual al primer trimestre del 2016. La variació intertrimestral és del 0,7%.

10/06/2016

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2015

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora en 1,2 punts interanuals al quart trimestre del 2015. La depreciació de l'euro respecte dels principals socis comercials contraresta, per 6è trimestre consecutiu, la pèrdua de competitivitat del component dels preus industrials.

06/06/2016

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2016

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 4,2% interanual al primer trimestre del 2016.

01/06/2016

European Conference on Quality in Official Statistics

L'Idescat presenta el seu projecte de modernització a la Conferència Europea sobre la Qualitat de les Estadístiques Oficials (Q2016).

01/06/2016

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Abril del 2016

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 6,8% interanual a l'abril.

19/05/2016

Renda familiar disponible bruta. Comarques i municipis. Any 2013

El Barcelonès continua sent la comarca amb més renda per càpita, amb 18.100 euros l'any 2013.

02/05/2016

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Març del 2016

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,1% interanual al març.

25/04/2016

Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE) 2016

Catalunya té 264.034 ciutadans residint a l'estranger, a 1 de gener de 2016. França és el primer país escollit per als ciutadans de la majoria de comarques.

14/04/2016

Projeccions de població activa 2015-2051

La població activa de Catalunya creixerà moderadament fins al 2030 i es reduirà el 2050. L'augment de l'edat de la població activa serà el tret més important del mercat laboral en les properes dècades.

04/04/2016

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Febrer del 2016

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 4,8% interanual al febrer.

17/03/2016

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2010. 4t. trimestre 2015

L'economia catalana creix un 3,4% l'any 2015. El quart trimestre l'activitat augmenta un 3,9% interanual.

14/03/2016

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Gener del 2016

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 2,1% interanual al gener.

07/03/2016

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2015

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 10,5% l'any 2015.

03/03/2016

Padró municipal d'habitants. Població estrangera. Any 2015

La població de nacionalitat estrangera disminueix un 5,6% el 2015 a Catalunya. L'Alt Empordà i la Segarra són les comarques amb més estrangers, més de 10 punts per sobre de la mitjana catalana (13,7%).

18/02/2016

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2015

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora en 0,5 punts interanuals al tercer trimestre del 2015.

01/02/2016

Índex de vendes en gran superfícies de Catalunya. Desembre del 2015

Les vendes en grans superfícies augmenten un 1,3% l'any 2015.

20/01/2016

Comptes de la protecció social a Catalunya. Anys 2009-2013

La despesa en protecció social és de 5.710 euros per habitant l'any 2013, i representa el 21,5% del PIB català.

08/01/2016

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Novembre del 2015

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 3,6% interanual al novembre. Aquesta variació es deu al fort increment de les vendes de productes no alimentaris.

23/12/2015

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2010. 3r. trimestre 2015

L'economia catalana augmenta l'activitat un 3,7% al tercer trimestre del 2015. La demanda interna creix un 4% interanual.

21/12/2015

Producte interior brut comarcal i municipal. Base 2010. Any 2012

El municipi de Barcelona genera el 31% del PIB català. Setze comarques registren un augment del PIB per habitant l'any 2012 respecte a l'any anterior.

17/12/2015

Estadística de biblioteques 2014

8 de cada 10 biblioteques de Catalunya tenen pàgina web i connexió Wi-Fi. La densitat més elevada de biblioteques es localitza a les comarques de l'Alt Pirineu-Aran, les Terres de l'Ebre i Ponent, segons l'Estadística de biblioteques 2014.

14/12/2015

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar. Curs 2014-2015

Més de la meitat d'alumnes catalans de cicles formatius es desplacen per estudiar en centres fora del seu municipi.

11/12/2015

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2015

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 15,3% interanual al tercer trimestre del 2015.

03/12/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Octubre del 2015

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 8,2% interanual a l'octubre.

27/11/2015

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 2n trimestre del 2015

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora en 2,2 punts interanuals al segon trimestre del 2015. L'evolució de l'indicador mostra una evolució molt favorable respecte els nous països industrialitzats d'Àsia i els països desenvolupats.

03/11/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Setembre del 2015

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,5% interanual al setembre.

29/10/2015

Estadística de matrimonis. 2014

El nombre de matrimonis es manté estable l'any 2014 i se segueixen reduint les celebracions religioses. A l'Alta Ribagorça, el Berguedà i el Bages més del 90% dels matrimonis són exclusivament civils.

20/10/2015

Dia Mundial de l'Estadística 2015

L'Idescat presenta el Manifest de les dades en ocasió del Dia Mundial de l'Estadística, convocat per les Nacions Unides.

19/10/2015

Estadística de naixements. Any 2014

L'augment del nombre de fills per dona atenua la caiguda dels naixements l'any 2014. Les Comarques Gironines i Ponent són les zones on les dones tenen el primer fill en edats més joves amb una mitjana que no arriba als 31 anys.

02/10/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Agost del 2015

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,7% interanual a l'agost.

28/09/2015

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2010. 2n. trimestre 2015

La demanda interna impulsa el creixement de l'economia catalana fins al 2,8% interanual al segon trimestre del 2015.

21/09/2015

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r trimestre del 2015

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora en 2,2 punts interanuals al primer trimestre del 2015. Aquesta millora de competitivitat es produeix principalment respecte als nous països industrialitzats asiàtics.

21/09/2015

Moviments migratoris a Catalunya 2014

Els canvis de residència entre municipis catalans disminueixen un 1,1% el 2014. El saldo migratori és positiu amb la resta d'Espanya i negatiu amb l'estranger.

08/09/2015

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2n trimestre del 2015

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 9,1% interanual al segon trimestre del 2015. Incrementa un 16,2% l'exportació de productes farmacèutics.

02/09/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juliol del 2015

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 4,9% interanual al juliol.

31/07/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juny del 2015

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 2,6% interanual al juny.

30/07/2015

Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa. Any 2014

El 20,9% de la població catalana es troba sota el llindar de risc de pobresa l'any 2014.

27/07/2015

Renda familiar disponible bruta comarcal i municipal. Anys 2011-2012

El Barcelonès és la comarca amb més renda per habitant, amb 18.400 euros l'any 2012.

20/07/2015

Estadística de despesa en consum de les llars 2014

El consum de les llars catalanes ha augmentat un 1,6% l'any 2014, per primera vegada des del 2008. Les llars redueixen un 1,6% la despesa en béns de primera necessitat i incrementen un 6% la destinada a la resta de béns i serveis.

13/07/2015

Marc input-output de Catalunya 2011

L'Idescat presenta el nou Marc Input-Output de Catalunya 2011, una radiografia en profunditat de la realitat econòmica catalana.

02/07/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Maig del 2015

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 2,3% interanual al maig.

19/06/2015

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2010. 1r. trimestre 2015

L'economia catalana creix un 2,6% interanual el primer trimestre de l'any 2015 impulsada per la millora de la demanda interna. El PIB de Catalunya ha augmentat un 1,1%, variació que supera en dues dècimes la dada espanyola.

11/06/2015

Estadística de pensionistes i pensions. 2014

El Barcelonès és la comarca de Catalunya on l'import mitjà de les pensions contributives és més elevat, 994 euros mensuals.

09/06/2015

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2015

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 9,7% interanual al primer trimestre del 2015.

08/06/2015

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2014

La competitivitat en preus de la indústria catalana millora en 0,4 punts interanuals respecte als països industrialitzats al quart trimestre del 2014.

02/06/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Abril del 2015

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 1% interanual a l'abril.

04/05/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Març del 2015

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,4% interanual al març.

30/04/2015

Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE) 2015

Catalunya té 242.070 ciutadans residint a l'estranger, a 1 de gener de 2015. Els residents a la Unió Europea són els que més han augmentat.

07/04/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Febrer del 2015

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,8% interanual al febrer.

27/03/2015

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2010. 4t trimestre 2014

L'economia catalana creix un 1,5% l'any 2014. El quart trimestre l'activitat augmenta un 1,9% interanual.

13/03/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Gener del 2015

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 1,5% interanual al gener.

11/03/2015

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2014

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 6,1% el 2014.

20/02/2015

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2014

La competitivitat en preus de la indústria catalana es manté estable respecte als països industrialitzats al tercer trimestre del 2014.

19/02/2015

Padró municipal d'habitants. Població estrangera a Catalunya. Any 2014

El 14,5% de la població de Catalunya és de nacionalitat estrangera el 2014. La població estrangera disminueix a totes les comarques.

11/02/2015

Comptes de la protecció social a Catalunya. Anys 2008-2012

La despesa per habitant en protecció social és de 5.741 euros l'any 2012 i representa el 22,3% del PIB català.

03/02/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Desembre del 2014

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 2,6% interanual al desembre.

09/01/2015

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Novembre del 2014

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 6,2% interanual al novembre.

19/12/2014

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2008. 3r. trimestre 2014

L'economia catalana augmenta l'activitat un 1,5% interanual al tercer trimestre del 2014. La variació intertrimestral és del 0,3%.

17/12/2014

Estadística de les estructures familiars 2011

El nombre de llars augmenta més que la població entre el 2001 i el 2011. 7 de cada 10 fills que viuen amb els progenitors ho fan en famílies biparentals, 2 en monoparentals i 1 en reconstituïdes.

15/12/2014

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar. 2013

Gairebé 9 de cada 10 alumnes d'ensenyaments obligatoris de Catalunya estudien al seu municipi de residència.

11/12/2014

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2014

Les exportacions d'alta tecnologia augmenten un 8,7% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2014.

04/12/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Octubre del 2014

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 2,8% interanual a l'octubre.

27/11/2014

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 2n trimestre del 2014

La competitivitat en preus de la indústria catalana empitjora 1,2 punts interanuals respecte als països industrialitzats al segon trimestre del 2014.

27/11/2014

Estadística de pensionistes i pensions. 2013

L'import mitjà de les pensions contributives varia fins a 300 euros mensuals, depenent de la comarca de residència del pensionista. Sant Cugat del Vallès, amb 1.106 euros mensuals, és el municipi de més de 20.000 habitants amb la pensió mitjana més elevada l'any 2013.

20/11/2014

Moviment natural de la població. Matrimonis 2013

Els matrimonis a Catalunya han disminuït un 5,1% l'any 2013. S'endarrereix l'edat a contraure el primer matrimoni i se situa en 33,6 anys en els homes i 32,6 en les dones.

05/11/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Setembre del 2014

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,4% interanual al setembre.

31/10/2014

Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa. Any 2013

El 2013 el risc de pobresa afecta el 19,8% de la població de Catalunya.

29/10/2014

Moviment natural de la població. Naixements. 2013

La natalitat disminueix un 7,3% a Catalunya l'any 2013. Les reduccions més elevades es registren a les Comarques Centrals, al Penedès i al Camp de Tarragona.

16/10/2014

Projeccions de població de Catalunya 2013-2051

La població de Catalunya disminuirà previsiblement fins a 7,3 milions l'any 2018 i creixerà moderadament fins al 2051. El 2026 tres de cada quatre comarques tindrien menys població de l'actual.

03/10/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Agost del 2014

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 5,1% interanual a l'agost.

29/09/2014

Moviments migratoris a Catalunya 2013

247.000 persones han canviat de municipi de residència dins de Catalunya el 2013, un 1,7% menys que l'any anterior.

26/09/2014

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2008. 2n. trimestre 2014

L'economia catalana augmenta l'activitat un 1,4% interanual al segon trimestre del 2014. La variació intertrimestral és del 0,6%.

19/09/2014

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r trimestre del 2014

La competitivitat de la indústria catalana empitjora 1,6 punts interanuals respecte als països industrialitzats al primer trimestre del 2014.

08/09/2014

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2n trimestre del 2014

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia han augmentat un 0,8% interanual al segon trimestre del 2014.

05/09/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juliol del 2014

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 5,4% interanual al juliol.

01/08/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Juny del 2014

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 5,3% interanual al juny.

03/07/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Maig del 2014

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 0,9% interanual al maig.

20/06/2014

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 1r trimestre del 2014

L'economia catalana augmenta un 0,9% interanual al primer trimestre del 2014. La demanda interna creix (0,6%), fet que no es produïa des de mitjans del 2008.

10/06/2014

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 1r trimestre del 2014

Les exportacions catalanes han augmentat en tots els nivell tecnològics excepte l'alta tecnologia, que s'ha mantingut estable al primer trimestre del 2014.

06/06/2014

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2013

La competitivitat de la indústria catalana empitjora 2,4 punts interanuals respecte als països industrialitzats al quart trimestre del 2013.

04/06/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Abril del 2014

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 3% interanual a l'abril.

30/05/2014

Cens de població i habitatges 2011. Mobilitat obligada per raó de treball

L'any 2011 la meitat de la població ocupada de Catalunya treballa al mateix municipi on resideix, xifra que ha disminuït un 2% respecte fa deu anys.

22/05/2014

Cens de població i habitatges 2011. Nivell d'instrucció

A Catalunya hi ha 3 milions de persones amb estudis postobligatoris, 1 milió més que deu anys enrere.

06/05/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Març del 2014

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 4,4% interanual al març.

30/04/2014

Estadística territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars. 2013

L'any 2013 Osona i el Bages encapçalen el grup de 26 comarques que superen la mitjana catalana de llars amb connexió a Internet (72,2%).

28/04/2014

Padró d'habitants residents a l'estranger (PHRE) 2014

El nombre de catalans residents a l'estranger augmenta un 9% l'any 2013. Més de la meitat dels 221.444 inscrits són nascuts al mateix país on resideixen.

02/04/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Febrer del 2014

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 2,8% interanual al febrer.

27/03/2014

Producte interior brut de Catalunya (PIB). Base 2008. 4t. trimestre del 2013

L'economia catalana es contrau un 0,5% l'any 2013.

19/03/2014

Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa. Any 2012

El risc de pobresa afecta el 20,1% de la població catalana l'any 2012. El 57,2% de la població estrangera manifesta arribar a fi de mes amb dificultat.

17/03/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Gener del 2014

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 1% interanual al gener.

11/03/2014

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre del 2013

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia decreixen un 0,4% el 2013, tot i l'augment de les vendes d'un 4,6% fora de la Unió Europea.

27/02/2014

Padró municipal d'habitants. Població estrangera a Catalunya. Any 2013

La població estrangera disminueix a pràcticament totes les comarques el 2013. En el conjunt de Catalunya el descens afecta especialment la població jove.

21/02/2014

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2013

La competitivitat de la indústria catalana empitjora 2,5 punts interanuals respecte als països industrialitzats al tercer trimestre del 2013.

13/02/2014

Comptes de la protecció social a Catalunya. 2007-2011

La despesa en protecció social a Catalunya es manté estable a l'any 2011 i representa el 22,1% del PIB.

05/02/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Desembre del 2013

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 4,8% a l'any 2013.

09/01/2014

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Novembre del 2013

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 8,4% interanual al novembre, després de registrar variacions negatives durant 14 mesos.

20/12/2013

Estadística de biblioteques. 2012

El nombre de visitants a les biblioteques de Catalunya augmenta un 3% i el nombre d'usuaris inscrits un 18% en els darrers dos anys.

20/12/2013

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 3r. trimestre del 2013

L'economia catalana contrau l'activitat un 0,7% interanual al tercer trimestre del 2013. La variació intertrimestral és positiva (0,2%), fet que no es produïa des del segon trimestre del 2011.

18/12/2013

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. 2012

El 15,4% dels escolars es desplacen fora del seu municipi per estudiar.

11/12/2013

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 3r trimestre del 2013

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia disminueixen un 1,1% a causa del descens dels productes informàtics al tercer trimestre del 2013.

05/12/2013

Estimacions de població estacional. Any 2012

Les fluctuacions de la població estacional fan que a Barcelona ciutat hi hagi gairebé 200.000 persones més a l'hivern que a l'estiu. A l'estiu, el major augment el registra Santa Susanna, que quadruplica la seva població.

04/12/2013

Índex de vendes en grans superfícies de Catalunya. Octubre del 2013

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 4% interanual a l'octubre.

29/11/2013

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 2n trimestre del 2013

La competitivitat de la indústria catalana empitjora en 2,1 punts interanuals respecte als països industrialitzats al segon trimestre del 2013.

27/11/2013

Moviment natural de la població. Matrimonis 2012

El nombre de matrimonis ha augmentat un 3,1% a Catalunya l'any 2012. 8 de cada 10 matrimonis són exclusivament civils.

21/11/2013

Cens de població i habitatges. Cens lingüístic. Avanç. Dades provisionals. 2011

Les competències lingüístiques dels habitants de Catalunya per entendre, llegir i escriure el català registren màxims històrics l'any 2011. La població que viu a les Comarques Centrals és la que té més competència lingüística en català.

14/11/2013

Renda familiar disponible bruta de les economies comarcals i locals. Any 2010

La renda per habitant disminueix a totes les comarques el 2010.

05/11/2013

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Setembre del 2013

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1,2% interanual al setembre.

30/10/2013

Estadística de la productivitat de l'economia catalana. 2012

La productivitat de l'economia catalana va créixer un 0,9% l'any 2012.

23/10/2013

La natalitat a Catalunya l'any 2012

Els naixements disminueixen un 4,7% l'any 2012 a Catalunya. Per primera vegada, l'edat mitjana de les dones en néixer el primer fill supera els 30 anys.

17/10/2013

Aprenestadística de primària

L'Idescat presenta un nou web amb recursos pedagògics per a l'ensenyament de l'estadística a l'educació primària.

17/10/2013

Població resident en establiments col·lectius 2011

L'1% de la població de Catalunya resideix en establiments col·lectius, majoritàriament residències per a la gent gran.

09/10/2013

Producte interior brut comarcal i municipal. Any 2010

La Ribera d'Ebre és la comarca amb un PIB per càpita més elevat al 2010. Els serveis generen més de la meitat de l'activitat econòmica a 34 comarques.

03/10/2013

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Agost del 2013

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 10% interanual a l'agost.

02/10/2013

Moviments migratoris a Catalunya 2012

Els moviments migratoris a Catalunya l'any 2012.

27/09/2013

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 2n trimestre del 2013

Al segon trimestre del 2013 l'economia catalana contrau l'activitat un 1,3% interanual, però s'estabilitza respecte del primer trimestre.

26/09/2013

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r trimestre del 2013

La competitivitat de la indústria catalana empitjora en 2,2 punts interanuals respecte als països industrialitzats al primer trimestre del 2013.

06/09/2013

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 2n trimestre del 2013

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia augmenten un 3,6% al segon trimestre del 2013.

05/09/2013

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Juliol del 2013

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 2,9% interanual al juliol del 2013.

02/08/2013

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Juny del 2013

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 8,7% interanual al juny del 2013.

03/07/2013

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Maig del 2013

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 2% interanual al maig del 2013.

21/06/2013

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 1r. trimestre 2013

L'economia catalana contrau l'activitat un 1,7% interanual al primer trimestre del 2013. La variació intertrimestral és -0,1%, sis dècimes menys intensa que al trimestre anterior.

10/06/2013

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 1r trimestre del 2013

Les exportacions catalanes d'alta tecnologia es mantenen estables (-0,1%) al primer trimestre del 2013.

07/06/2013

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t trimestre del 2012

La indústria catalana empitjora la competitivitat en 0,9 punts interanuals respecte als països industrialitzats al quart trimestre del 2012.

04/06/2013

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Abril 2013

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 4% interanual a l'abril del 2013.

23/05/2013

Padró d'habitants residents a l'estranger 2013

Catalunya té 203.250 ciutadans residint a l'estranger. El municipi de Barcelona aplega més de la meitat del inscrits a les oficines consulars.

06/05/2013

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Març 2013

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 8,9% interanual el primer trimestre del 2013.

21/03/2013

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 4t trimestre del 2012

L'economia catalana es contrau un 1,3% l'any 2012. Al quart trimestre l'activitat disminueix un 1,8% interanual.

11/03/2013

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 4t trimestre del 2012

Les vendes d'alta tecnologia a la Unió Europea decreixen un 3,7%, mentre que a la resta del món augmenten un 12% interanual l'any 2012.

22/02/2013

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r trimestre del 2012

La indústria catalana millora la competitivitat en 1,7 punts interanuals respecte als països industrialitzats al tercer trimestre del 2012.

21/02/2013

Estadística sobre la població estrangera a Catalunya 2012

L'any 2012 s'estabilitza el nombre d'estrangers residents a Catalunya. Les comarques amb més població estrangera segueixen augmentant-ne el nombre.

05/02/2013

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Desembre 2012

Les grans superfícies disminueixen les vendes un 6% l'any 2012.

25/01/2013

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Desembre 2012

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 3% al desembre.

21/12/2012

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 3r. trimestre del 2012

L'economia catalana decreix un 1,6% interanual al tercer trimestre del 2012. La variació intertrimestral és -0,3%, tres dècimes menys intensa que al trimestre anterior.

19/12/2012

Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa. Any 2011

La reducció dels ingressos de les llars catalanes afecta especialment els infants que se situen l'any 2011 amb una taxa de risc a la pobresa del 26,4%.

13/12/2012

Comptes de la protecció social a Catalunya. Anys 2006–2010

La despesa en protecció social a Catalunya representa el 22,6% del PIB català el 2010. La protecció social creix impulsada pel fort increment en les prestacions d'atur.

07/12/2012

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 3r trimestre del 2012

Les vendes a l'estranger d'alta tecnologia disminueixen un 1,2% interanual al tercer trimestre del 2012.

29/11/2012

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 2n. trimestre del 2012

La indústria catalana millora la competitivitat en 2 punts respecte als països industrialitzats al segon trimestre del 2012.

28/11/2012

La nupcialitat a Catalunya l'any 2011

Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l'any 2011. L'edat mitjana al primer matrimoni se situa en 33,1 anys per als homes i 31,8 per a les dones.

05/11/2012

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Setembre 2012

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 10,6% al setembre.

31/10/2012

La natalitat a Catalunya l'any 2011

L'any 2011, la natalitat disminueix un 3,8% a Catalunya. Els naixements de mares estrangeres es redueixen un 7,3%.

25/10/2012

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Setembre 2012

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 3,8% al setembre.

28/09/2012

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 2n. trimestre 2012

L'economia catalana decreix un −1,1% interanual tot i que el saldo exterior manté l'aportació positiva al segon trimestre del 2012. El sector serveis entra en taxes negatives.

27/09/2012

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r. trimestre del 2012

La indústria catalana millora la competitivitat en 1,6 punts respecte als països industrialitzats al primer trimestre del 2012.

20/09/2012

Moviments migratoris a Catalunya 2011

Els canvis de residència entre municipis catalans disminueixen un 3,6% l'any 2011 mentre que les migracions amb la resta de l'Estat es mantenen estables.

07/09/2012

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 2n trimestre del 2012

Les exportacions de productes d'alta tecnologia augmenten un 3,1% al segon trimestre del 2012.

02/08/2012

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Juny 2012

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 0,6% al juny.

24/07/2012

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Juny 2012

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 2,9% al juny.

10/07/2012

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH). 3r. trimestre 2012

Lleugera millora de la confiança empresarial de Catalunya al tercer trimestre del 2012.

05/07/2012

Enquesta territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars. 2011

L'Anoia i el Garraf són les comarques amb més proporció de llars amb accés a Internet. 3 de cada 4 comarques catalanes superen Europa en el percentatge de llars connectades a Internet a través de banda ampla.

27/06/2012

Renda familiar disponible bruta de les economies comarcals i locals. Any 2009

El nivell de renda per habitant augmenta a tot el territori de Catalunya excepte a deu comarques l'any 2009. Les prestacions socials incrementen la participació en la renda familiar a totes les comarques catalanes.

22/06/2012

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 1r. trimestre 2012

L'economia catalana decreix un −0,5% interanual al primer trimestre del 2012. L'evolució positiva del sector exterior atenua la contracció de la demanda interna.

08/06/2012

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 1r trimestre del 2012

L'exportació d'alta tecnologia es recupera i augmenta un 5,5% al primer trimestre.

06/06/2012

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t. trimestre del 2011

La indústria catalana millora la competitivitat en 0,7 punts respecte als països industrialitzats al quart trimestre del 2011.

09/05/2012

Padró d'habitants residents a l'estranger 2012

El nombre de ciutadans de Catalunya que resideixen habitualment a l'estranger va augmentar un 8,7% l'any 2011. El 35,4% dels inscrits a les oficines consulars són nascuts a Catalunya.

04/05/2012

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Març 2012

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 4,3% en el primer trimestre.

25/04/2012

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Març 2012

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 3% al març.

13/04/2012

Estimacions de població estacional. Any 2010

L'Idescat ofereix, per primera vegada, dades de població estacional per trimestres dels municipis catalans de més de 5.000 habitants i les capitals comarcals. Santa Susanna, Pals i Salou són els municipis amb més població estacional en relació amb la població empadronada.

23/03/2012

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 4t trimestre 2011

L'economia catalana creix un 0,7% interanual l'any 2011 i el quart trimestre presenta una disminució de l'activitat del 0,1%.

09/03/2012

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 4t trimestre 2011

Les exportacions catalanes de productes industrials van augmentar en tots els nivells tecnològics l'any 2011, excepte l'alta tecnologia. Els productes de tecnologia mitjana alta, que representen la meitat de les vendes a l'exterior, van créixer un 15,6%.

08/03/2012

Estadística sobre la població estrangera a Catalunya 2011. Març 2012

El 2011 és el primer any en què disminueix el nombre d'estrangers a Catalunya, tot i que segueix augmentant a la meitat de les comarques.

23/02/2012

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 3r. trimestre 2011

La indústria catalana disminueix la seva competitivitat en 0,6 punts respecte als països industrialitzats al tercer trimestre del 2011.

22/02/2012

Cens agrari. Any 2009

La dimensió mitjana de les explotacions agràries de Catalunya augmenta un 10% en deu anys. L'arrendament, com a règim de tinença de la terra, registra un fort increment a l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Penedès.

08/02/2012

Enquesta de l'ús del temps 2010–2011. Dades definitives

El temps dedicat al treball remunerat es redueix mitja hora diària entre el 2003 i el 2011.

02/02/2012

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Desembre 2011

Les grans superfícies disminueixen les vendes un 3,3% l'any 2011.

25/01/2012

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Desembre 2011

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 4,9% al desembre. Els preus industrials a Catalunya augmenten un 4,9% al desembre.

27/12/2011

Estadística de biblioteques 2010

A Catalunya, l'any 2010 hi ha menys biblioteques però són més grans i dues de cada tres disposen de xarxa Wi-Fi.

23/12/2011

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 2n. trimestre 2011

La indústria catalana disminueix la seva competitivitat en 1,2 punts respecte als països industrialitzats al segon trimestre del 2011.

22/12/2011

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 3r. trimestre 2011

L'economia catalana creix un 0,7% interanual al tercer trimestre. La demanda exterior aporta 2,1 punts al creixement del PIB mentre que la demanda interna decreix 1,4 punts.

19/12/2011

Producte interior brut de les economies comarcals i locals. Any 2008

La comarca amb el PIB per capita més elevat és la Ribera d'Ebre, amb 57.500 euros. Castellbisbal i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant són els municipis amb més PIB per habitant.

16/12/2011

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 3r trimestre del 2011

Les vendes a l'estranger han augmentat en tots els nivells tecnològics excepte en l'alta tecnologia, al tercer trimestre del 2011.

30/11/2011

Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2010

El risc a la pobresa afecta el 19,9% de la població catalana l'any 2010. El col·lectiu més vulnerable és el de persones menors de 16 anys.

23/11/2011

La nupcialitat a Catalunya l'any 2010

L'any 2010 els matrimonis catòlics disminueixen un 13%, mentre que els exclusivament civils augmenten un 3%. Els matrimonis d'estrangers i els mixtos disminueixen per primera vegada.

09/11/2011

Projeccions de població activa 2021–2041 (base 2010)

L'any 2021, el 59% de la població activa catalana tindrà més de 40 anys. La força de treball creixerà molt menys en la segona dècada del segle que en la primera i pot arribar a decréixer. La població activa resident al Barcelonès disminuirà els propers 10 anys.

03/11/2011

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Setembre 2011

Les vendes a les grans superfícies augmenten un 3,2% al setembre.

25/10/2011

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Setembre 2011

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 6,3% al setembre.

13/10/2011

La natalitat a Catalunya l'any 2010

Els naixements disminueixen un 1% l'any 2010. El descens es concentra en el col·lectiu de dones menors de 30 anys. Els únics àmbits on hi ha augments són l'Alt Pirineu i Aran i les Comarques Centrals.

03/10/2011

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 2n. trimestre 2011

L'economia catalana creix un 0,7% interanual al segon trimestre. La demanda exterior aporta 2,7 punts al creixement del PIB, mentre que la demanda interna decreix 2 punts.

22/09/2011

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 1r. trimestre 2011

La indústria catalana millora la seva competitivitat en 1,7 punts respecte als països industrialitzats al primer trimestre del 2011.

09/09/2011

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 2n trimestre del 2011

L'exportació d'alta tecnologia es redueix un 2,4% al segon trimestre.

03/08/2011

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Juny 2011

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 6,7% al juny.

22/07/2011

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Juny 2011

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 6,6% al juny.

14/07/2011

Cens agrari 2009. Avanç de resultats

La superfície agrícola utilitzada a Catalunya representa el 4,8% de la d'Espanya. La meitat de les explotacions agràries es concentren a Ponent i a les Terres de l'Ebre.

27/06/2011

Enquesta territorial d'equipament a la llar i ús de les TIC. 2010

La majoria de comarques de la meitat oriental de Catalunya superen el 65% de llars amb accés a Internet. Les comarques de les Terres de l'Ebre, l'Alt Camp i la Noguera són les que han registrat majors augments en els últims tres anys.

22/06/2011

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 1r. trimestre 2011

L'economia catalana creix un 1,1% interanual al primer trimestre. La demanda exterior contribueix positivament, mentre que l'aportació de la demanda interna és negativa.

10/06/2011

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 1er trimestre del 2011

L'exportació d'alta tecnologia augmenta un 4,9% al primer trimestre.

01/06/2011

Renda familiar disponible bruta de les economies comarcals i locals. Any 2008

Pallars Jussà, Ribera d'Ebre i Barcelonès són les comarques que més incrementen el seu nivell de renda per habitant l'any 2008.

12/05/2011

Padró d'habitants residents a l'estranger 2011

Catalunya té 170.909 ciutadans que resideixen a l'estranger habitualment El 53% dels residents a l'estranger estan inscrits al municipi de Barcelona.

05/05/2011

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Març 2011

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 3,7% en el primer trimestre.

29/04/2011

Índex de competitivitat en preus de la indústria. 4t. trimestre 2010

La indústria catalana millora la competitivitat en 3,5 punts percentuals respecte als països industrialitzats al quart trimestre del 2010.

26/04/2011

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Març 2011

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 7% al març.

14/04/2011

Enquesta de l'ús del temps 2010–2011. Avanç

Més del 90% de les dones catalanes van dedicar 4 hores i 16 minuts diaris a les tasques de la llar i la família durant el segon semestre del 2010. En els darrers set anys pràcticament s'ha triplicat l'afició a la informàtica.

23/03/2011

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 4t. trimestre 2010

L'economia catalana creix un 1,2% interanual al quart trimestre i un 0,1% l'any 2010. El dinamisme del sector industrial i la recuperació de les exportacions a l'estranger determinen els resultats anuals.

11/03/2011

Google Public Data Explorer

L'Idescat utilitza la plataforma Google Public Data Explorer per potenciar l'accés i la funcionalitat de la seva informació estadística.

09/03/2011

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 4t trimestre del 2010

Els productes farmacèutics lideren les exportacions d'alt nivell tecnològic el 2010.

03/03/2011

Anàlisi de la fecunditat a partir de l'Enquesta demogràfica de Catalunya 2007 (dossier)

L'Idescat ha presentat avui en roda de premsa un estudi que dóna a conèixer dades inèdites sobre la fecunditat a Catalunya.

17/02/2011

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Desembre 2010

Les grans superfícies disminueixen les vendes un 2,7% l'any 2010.

25/01/2011

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Desembre 2010

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 4,9% al desembre.

17/12/2010

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 3r. trimestre 2010

L'economia catalana creix un 0,2% interanual al tercer trimestre. Aquest creixement es produeix pel dinamisme de la demanda exterior.

15/12/2010

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger. 3r trimestre 2010

Les exportacions d'alta tecnologia augmenten un 18,1% al tercer trimestre del 2010.

14/12/2010

Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa

El risc a la pobresa afecta el 18,4% de la població catalana l'any 2009.

02/12/2010

La nupcialitat a Catalunya l'any 2009

Catalunya registra, l'any 2009, la xifra més baixa de matrimonis dels darrers 55 anys. El nombre de matrimonis només augmenta a sis comarques.

22/11/2010

Renda familiar disponible bruta de les economies comarcals i locals. Anys 2004–2007

Més de la meitat de comarques tenen una renda per habitant propera a la mitjana de Catalunya. Matadepera i Cabrils, els municipis de Catalunya amb més renda per habitant.

12/11/2010

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Setembre 2010

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 8,2% al setembre.

03/11/2010

Coneixement de l'anglès i el francès. Enquesta d'usos lingüístics de la població. 2008

Un 22,4% dels catalans, majors de 14 anys, té coneixement en totes les habilitats en llengua anglesa i un 12,2% en llengua francesa. Més de la meitat dels joves de 15 a 19 anys dominen l'anglès.

28/10/2010

Projeccions de població en edat escolar 2021 (base 2010)

La població en edat escolar creixerà fins a l'any 2021, però a un ritme més lent que el registrat en el darrer quinquenni. Les diferents etapes educatives es veuran afectades de manera desigual.

25/10/2010

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI)

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 3,2% al setembre.

19/10/2010

Dia Mundial de l'Estadística

Demà 20 d'octubre se celebra el Dia Mundial de l'Estadística. L'Idescat s'hi suma amb la presentació de nous productes i serveis.

14/10/2010

La natalitat a Catalunya l'any 2009. Octubre 2010

Els naixements disminueixen un 4,7% l'any 2009 i trenquen la tendència creixent de la natalitat registrada a Catalunya des del 1996. A la Segarra, el Solsonès, el Baix i l'Alt Empordà més del 40% dels nadons de l'any passat són fills de mare estrangera. Noves prestacions a l'apartat d'onomàstica de www.idescat.cat.

11/10/2010

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Juliol 2010

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 1% al juliol.

09/09/2010

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (R+D). 2n trimestre del 2010

Tots els productes industrials d'alta tecnologia incrementen les vendes a l'estranger.

23/07/2010

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI)

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 2,3% al juny.

22/06/2010

Padró d'habitants residents a l'estranger 2010

Catalunya té 156.400 ciutadans que resideixen a l'estranger habitualment. L'Alt Pirineu i Aran i l'Àmbit Metropolità són els territoris amb un percentatge més alt de ciutadans inscrits a l'estranger.

18/06/2010

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Març 2010

Les vendes a les grans superfícies disminueixen un 3,2% en el primer trimestre.

28/05/2010

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (R+D). 1r trimestre del 2010

L'exportació d'alta tecnologia augmenta un 2,1% al primer trimestre del 2010 després de cinc trimestres amb variacions interanuals negatives.

18/05/2010

Indicador sintètic de medi ambient de les llars. 2008

El nivell de sensibilització mediambiental de les llars catalanes obté una puntuació del 6,4 en una escala de 0 a 10. A les Comarques Centrals el 34% de les llars superen el 7.

23/04/2010

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI)

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 0,6% al març.

15/04/2010

aprenestadistica.gencat.cat

L'Idescat ha posat en marxa el seu nou web adreçat a estudiants de secundària.

30/03/2010

Enquesta demogràfica 2007. Perfil demogràfic de la població estrangera

L'edat mitjana dels estrangers és 11 anys inferior a la de la població autòctona. 7 de cada 10 estrangers entén el català.

23/03/2010

Enquesta de consum i pràctiques culturals infantils 2007–2008

L'ordinador, la televisió i el videojoc són majoritàriament presents en els consums culturals infantils. Les noies consumeixen més cultura que els nois. La pràctica més intensa de la lectura de llibres és entre els 10 i 12 anys.

10/03/2010

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Desembre 2009

Les grans superfícies disminueixen les vendes un 7,2% l'any 2009.

8/03/2010

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (R+D). 4t trimestre del 2009

Els productes farmacèutics i els tèxtils són els únics que van mantenir el nivell de vendes a l'estranger el 2009.

26/01/2010

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI)

Els preus industrials disminueixen un 1,4% al desembre.

29/12/2009

La nupcialitat a Catalunya l'any 2008

Els matrimonis a Catalunya augmenten un 1,3%, tot i la forta reducció de les celebracions catòliques. L'edat mitjana al matrimoni és de 32,6 anys per a les dones i de 34,5 per als homes.

16/12/2009

Estadística de biblioteques 2008

Els usuaris inscrits a les biblioteques catalanes augmenten un 9,4% entre els anys 2006 i 2008. El 94,7% de les biblioteques de Catalunya disposen de connexió a Internet.

10/12/2009

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (R+D). 3r trimestre del 2009

Les vendes dels productes de baix contingut tecnològic a l'estranger són els que menys disminueixen al tercer trimestre del 2009.

07/12/2009

Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa

El risc a la pobresa afecta quasi la meitat de les llars monoparentals amb fills dependents l'any 2008.

02/12/2009

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Setembre 2009

Les grans superfícies de Catalunya redueixen les vendes un 8,4% en els primers nou mesos del 2009.

18/11/2009

Comptes de la protecció social a Catalunya. Any 2003–2007

La despesa en protecció social representa el 17,8% del PIB català, dues dècimes més que l'any anterior.

12/11/2009

Projeccions de població de Catalunya 2021–2041 (Base 2008). Novembre 2009

Catalunya arribarà als 8 milions d'habitants l'any 2021. El major creixement de població es registrarà al Camp de Tarragona.

28/09/2009

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Setembre 2009

Els preus industrials disminueixen un 5,3% al setembre.

27/10/2009

La natalitat a Catalunya l'any 2008. Octubre 2009

Catalunya assoleix un nou màxim de natalitat per tot el territori. 1 de cada 3 nadons té un dels pares o tots dos estrangers.

29/09/2009

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Juny 2009

Les grans superfícies redueixen les vendes un 6,4% al juny.

25/09/2009

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (R+D). 2n trimestre del 2009

L'alta tecnologia redueix les vendes a l'exterior un 29,4% al segon trimestre del 2009.

27/07/2009

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Juny 2009

Els preus industrials a Catalunya han disminuït un 1% en el primer semestre.

23/07/2009

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2009

Catalunya té 144.002 ciutadans que resideixen a l'estranger habitualment. França, Argentina i Andorra són els països amb més residents.

08/07/2009

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic (R+D). 1r trimestre del 2009

Els tèxtils i els farmacèutics són els únics productes industrials que augmenten les vendes a l'exterior en el primer trimestre.

18/06/2009

Anuari estadístic de Catalunya 2009

L'Anuari estadístic de Catalunya 2009 s'adapta a l'entorn digital, s'actualitzarà permanentment i estarà disponible en tres idiomes.

12/06/2009

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Març 2009

Les vendes de les grans superfícies disminueixen un 7,4% en el primer trimestre.

08/06/2009

Enquesta demogràfica 2007

El 26,2% de la població ha canviat de residència en els darrers cinc anys. Les famílies reconstituïdes representen el 6,2% del total d'unions amb fills.

22/04/2009

Enquesta social 2008: llars i medi ambient

8 de cada 10 llars catalanes reciclen vidre, paper i plàstic.

27/03/2009

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Desembre del 2008

Les grans superfícies disminueixen les vendes un 5,6% l'any 2008.

24/03/2009

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger

L'any 2008 les vendes a l'estranger d'alta tecnologia augmenten tot i l'estancament del total d'exportacions industrials.

23/02/2009

Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2007

Els ingressos de les llars són menors si la persona de referència és una dona. El risc a la pobresa incideix principalment en les llars monoparentals i unipersonals.

02/02/2009

La nupcialitat a Catalunya l'any 2007

Catalunya registra la taxa de nupcialitat més baixa dels últims 30 anys. Els matrimonis catòlics representen el 34,1% del total, la meitat que fa 6 anys.

28/01/2009 (Versió corregida 06.03.2009)

Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries 2007

El nombre d'explotacions agràries disminueix un 4,2% respecte al 2005, però augmenta la superfície agrícola utilitzada. El porcí i l'aviram, principals produccions ramaderes, aporten un 44% al marge brut del sector agrari.

27/01/2009

Índex de preus industrials a Catalunya (IPRI). Desembre 2008

L'any 2008 els preus industrials a Catalunya han augmentat un 5,4%.

21/01/2009

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger

Les exportacions d'alta tecnologia augmenten el 4,9% al tercer trimestre del 2008.

09/01/2009

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Setembre 2008

Les grans superfícies de Catalunya redueixen les vendes un 2,6% en els primers nou mesos del 2008.

18/12/2008

Estadística sobre la població estrangera 2000–2007. Desembre 2008

L'Idescat ofereix una nova eina que permet conèixer l'evolució de la població estrangera a Catalunya per comarques i municipis.

15/12/2008

Indicadors del sector serveis. Tercer trimestre del 2008. Desembre 2008

L'Idescat elabora nous indicadors per mesurar l'activitat del sector serveis.

26/11/2008

La natalitat a Catalunya l'any 2007. Novembre 2008

Catalunya registra la xifra més alta de naixements dels darrers 30 anys. Per primera vegada el creixement es concentra en nadons de pares estrangers.

03/11/2008

Índex de preus industrials de Catalunya (IPRI). Setembre 2008

Els preus industrials augmenten un 6,6% al setembre.

20/10/2008

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger

Les exportacions d'alta tecnologia creixen un 21% al segon trimestre.

25/07/2008

Índex de preus industrials de Catalunya (IPRI). Juny 2008

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 5,3% en el primer semestre.

30/06/2008

Comptes de la protecció social a Catalunya. Any 2001-2005

La despesa en protecció social representa el 17,7% del PIB català. La protecció social creix un 37,2% en cinc anys.

27/06/2008

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger

Les exportacions de productes industrials creixen un 0,9% al primer trimestre.

19/05/2008

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Març 2008

Les grans superfícies redueixen les vendes un 6,3% al març.

25/04/2008

Índex de preus industrials de Catalunya (IPRI). Març 2008

Els preus industrials a Catalunya augmenten un 5% en el primer trimestre.

18/04/2008

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger

L'any 2007 van augmentar les vendes a l'estranger de tots els productes industrials excepte els d'alt contingut tecnològic.

15/04/2008

Estadística sobre el finançament i la compra de serveis de la Generalitat al sector no lucratiu. Any 2006

La Generalitat destina al sector no lucratiu el 8% del seu pressupost.

27/03/2008

Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2006

El 19% de la població catalana es troba sota el llindar de risc a la pobresa.

17/03/2008

Índex de vendes a les grans superfícies de Catalunya. Desembre 2007

Les grans superfícies augmenten les vendes un 2,9% l'any 2007.

21/02/2008

La natalitat a Catalunya l'any 2006

Els naixements a les comarques gironines augmenten un 10,5% enfront del 3,2% de Catalunya. A la Segarra, pràcticament 4 de cada 10 nadons tenen ambdós pares estrangers.

20/02/2008

Indicadors de la Unió Europea

Més de 90 indicadors permeten analitzar Catalunya dins d'Europa.

04/02/2008

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l'estranger

Les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic mitjà alt registren un augment del 14,8% en el tercer trimestre del 2007.

21/12/2007

Enquesta trimestral de cost laboral. 3r trimestre del 2007

Els costos laborals de l'hoteleria augmenten un 11,8%.

20/12/2007

La nupcialitat a Catalunya l'any 2006

Els matrimonis catòlics disminueixen un 14,8% en un any. Les dones catalanes es casen als 31,8 anys de mitjana.

10/05/2007

Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2005

Els ingressos de les llars són menors si la persona de referència és una dona.

29/01/2007

La natalitat a Catalunya l'any 2005

Els naixements augmenten un 3,7% en un any.

19/01/2007

La nupcialitat a Catalunya l'any 2005

En un any el nombre de matrimonis ha disminuït un 2,8%.

09/11/2006

L'índex de desenvolupament humà l'any 2004

Catalunya es troba en el grup de països d'alt nivell de desenvolupament humà.

26/07/2006

Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la pobresa 2004

El 17,7% de la població catalana es troba sota el llindar de risc a la pobresa.

22/02/2006

Renda familiar disponible bruta de les economies comarcals i locals. 2002

La Terra Alta, les Garrigues i el Priorat són les comarques que han incrementat més el seu nivell de renda per habitant entre els anys 1999 i el 2002.

29/12/2005

Enquesta industrial. Any 2004

Les empreses industrials catalanes de 20 o més ocupats venen el 40,7% de la seva producció a la resta de l'Estat i el 27,5% a l'estranger.

23/11/2005

La nupcialitat a Catalunya l'any 2004

El nombre de matrimonis augmenta un 3,8% en relació amb el 2003.

26/10/2005

Els naixements a Catalunya l'any 2004

L'any 2004, Catalunya registra la xifra més alta de naixements des del 1980.

07/09/2005

L'índex de desenvolupament humà l'any 2003

Catalunya segueix entre el grup de països d'alt nivell de desenvolupament humà.

06/05/2005

Estadística econòmica dels establiments d'atenció social a la gent gran, 2002

L'atenció social a la gent gran de Catalunya ocupa 23.500 persones.