Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 156,9 145,8 302,7
De 20 a 24 anys 190,3 181,2 371,5
De 25 a 54 anys 1.618,9 1.624,8 3.243,7
De 55 anys i més 1.054,2 1.258,8 2.313,0
Total 3.020,3 3.210,6 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.