Saltar al contingut principal
Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 9,2 40,2 49,4
Indústria 28,8 546,1 574,9
Construcció 22,4 164,5 186,9
Serveis 121,6 2.134,9 2.256,5
Total 182,0 2.885,8 3.067,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles