Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2019
    Valor
Agricultura 49,4
Indústria 574,9
Construcció 186,9
Serveis 2.256,5
Total 3.067,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles