Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 244,6 204,0 448,6
De 25 a 34 anys 490,8 396,2 887,0
De 35 a 44 anys 431,6 309,5 741,1
De 45 a 54 anys 371,5 208,6 580,1
De 55 anys i més 198,4 89,6 288,0
Total 1.736,9 1.207,9 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.