Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 366,9 566,4 933,3
Educació secundària 1a. etapa 379,6 483,4 863,0
Educació secundària 2a. etapa 181,0 240,1 421,1
Educació superior 192,2 212,0 404,3
Total 1.119,7 1.502,0 2.621,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.