Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Barcelona. 4t trimestre del 2018
    Valor
Agricultura 7,5
Indústria 456,9
Construcció 154,1
Serveis 1.904,8
Total 2.523,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.