Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Tarragona. 4t trimestre del 2018
    Valor
Agricultura 19,2
Indústria 63,6
Construcció 23,3
Serveis 223,6
Total 329,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.