Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe
Espanya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Homes 10.661,2
Dones 9.020,0
Total 19.681,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.