Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Espanya. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura 872,9
Indústria 3.095,5
Construcció 2.136,1
Serveis 13.950,8
Total 20.055,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.