Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Espanya. 4t trimestre de 1999
    Valor
Agricultura 1.040,5
Indústria 2.990,1
Construcció 1.655,9
Serveis 9.273,2
Total 14.959,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.